Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A természetes nyelv feldolgozás matematikai alapjai

  A tantárgy angol neve: Mathematical Foundations of Natural Language Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. április 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, Mérnök informatikus szak, Egészségügyi mérnök szak, Gazdaságinformatikus szak.

  Szabadon választható. 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE959308   2/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kornai András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://algebra.math.bme.hu/kornai
  4. A tantárgy előadója Kornai András
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Lineáris algebra, valószínűségszámítás
  7. A tantárgy célkitűzése Választható tárgy a VIK hallgatóinak.
  8. A tantárgy részletes tematikája Az előadások célja a hallgatók megismertetése azoknak a nyelvészeti elméleteknek a matematikai alapjaival, amelyek felhasználása nélkül nem készíthető modern ember-komputer interakciós alkalmazás (emberi beszéddel, írással, szöveggel, nem pedig programnyelven vsló  kommunikáció) és amelyek nélkül a modern multiligvális társadalom egyre kevésbé elképzelhető.
      
  1: Nyelvészet, grammatika, axiomatikus módszer
  2: Véges automaták és Turing gépek közötti nyelvosztályok. Generálás.
  3: Hangtan: fonémák, jegyek, hangsúly intonáció, szupraszegmentális és autoszegmentális elemek, nyelvi ellenőrzés (spell checking).
  4: Alaktan: prozódia, szóképzés, optimalitás, Zipf-törvénye.
  5: Mondattan: kombinatorikus grammatikai és szemantikai elméletek. Súlyozott nyelvek, súlyozott véges automaták, rejtett Markov modellek
  6: Jelentéstan: paradoxonok, Montague nyelvtan. Igatságértékeke, változó kötés, típus algebra.
  7: Bonyolultság: információ, Kolmogorov bonyolultság
  8: Nyelvi alakfelismerés: kvantizáció, magasszintű jelfeldolgozás, a jel információtartalma, dokumentum osztályozás
  9: Beszédfelismerés: alacsony szintű jelfeldolgozás. A fonémák mint rejtett elemek. Fonológiai és fonetikai kategóriák. Beszédszintézis
  10: Kézi és nyomtatott írás felismerése: lap dekompozíció, jegy számítás.
  11: Tanuló algoritmusok: neurális hálók, rejtett Markov modellek, szabály indukció.
  12: Egyéb alkalmazások: kereső motorok, gépi fordítás. 
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények Vizsga vagy projekt.
  11. Pótlási lehetőségek

  Sikeres projekt vagy esszé.

  12. Konzultációs lehetőségek Vizsgák előtt és a hallgatók igénye szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kornai, András 2008 Mathematical Linguistics (Springer Verlag, ISBN 978-1-84628-985-9)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire  0
  Házi feladat elkészítése47
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés15
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Kornai András