Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információelméleti módszerek a matematikában

  A tantárgy angol neve: Methods of Information Theory in Mathematics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE957563 őszi 2/0/0/v 2.5 1999/2000
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csiszár Imre

  Egy. tanár

  Mat. Int. Sztochasztika Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  matematika, valószínűségszámítás, információelméleti alapfogalmak

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Matematika B4

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az információelméleti módszerek elmélyítése és alkalmazása más területeken

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Gráfentrópia. Gráfkapacitás. Kontingenciatáblázatok elemzése információelméleti eszközökkel. Minimális leírási hossz, mint statisztikai módszer. Ergodelméleti kérdések.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  T.M. Cover, J.A. Thomas: Elements of Information Theory. J. Wiley and Sons, 1991

  I. Csiszár, J. Körner: Information Theory, 3rd edition. Akadémiai Kiadó, 1997.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csiszár Imre

  Egy. Tanár

  Mat. Int. Sztochasztika Tsz.