Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagy eltérések a valószínűségszámításban

  A tantárgy angol neve: Large Deviations in Probability Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE957505 őszi 2/0/0/v 3 2002/03/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csiszár Imre

  Egy. tanár

  Mat. Int. Sztochasztika Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  matematika, valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE951191" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE951058" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  (TárgyEredmény( "BMETE921029" , "jegy" , _ ) >= 4
  ÉS TárgyEredmény( "BMEVIMA3239" , "jegy" , _ ) >= 4
  ÉS TárgyEredmény( "BMEVIMA2204" , "jegy" , _ ) >= 4)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Matematika B4

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az információelméleti módszerek elmélyítése és alkalmazása más területeken

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Nagy eltérések diszkrét eloszlásokra, a típusok módszere. Szanov tétele és a Gibbs-elv diszkrét eloszlásokra. Exponenciális eloszláscsaládok és konvex analízis alkalmazása a nagy eltérések elméletében. Cramer-tétel. Gärtner-Ellis-tétel. A nagy eltérés elv általános megfogalmazása. Empirikus eloszlásokra és sztochasztikus folyamatokra vonatkozó nagy eltérés tételek. A Szanov-tétel és a Gibbs-tétel általános esetben. Alkalmazások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A. Dembo, O. Zeitouni. Large deviations techniques and applications. Springer, New York, 1998.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csiszár Imre

  Egy. tanár

  Mat. Int. Sztochasztika Tsz.