Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Matematikai statisztika -

  A tantárgy angol neve: Mathematical Statistics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE951445 őszi 2/2/0/v 5 2000/2001
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bolla Marianna

  Egy. Adjunktus

  Mat. Int. Sztochasztika Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  matematika, valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE921054" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS TárgyEredmény( "BMETE951058" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Matematika B4

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A matematikai statisztika elméleti alapjainak elsajátítása. A gyakorlatban használt legfontosabb statisztikai módszerek ismertetése, gyakorlati alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az elméleti hátteret a Mat. B4-ben tanultaknak megfelelően ismertetjük a következő témák szerint:

  1. Statisztikai minta, ennek paraméterei és a paraméterek közelítő eloszlása.
  2. Paraméteres- és nemparaméteres becslések és tulajdonságaik (Rao-Blackwell tétel, Cramer-Rao egyenlőtlenség).
  3. Hipotézisvizsgálat: Neymann-Pearson tétel, u,t,F,c 2 -próba, Kolmogorov-Szmirnov próba.
  4. Legkisebb négyzetek módszere, regresszióanalízis. A lineáris modell.
  5. Nemparaméteres módszerek, osztályozási módszerek.
  6. Eloszlásfüggvény- és sűrűségfüggvény becslések.

  A gyakorlati részben: elméleti statisztikai feladatok és konkrét adatok feldolgozása. Néhány

  alkalommal ismerkedés az SPSS statisztikai programcsomaggal.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladatok és számítógépes feladatok.

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bhattacharyya, G. K., Johnson, R. A.: Statistical Concepts and Methods, Wiley, (1977);

  Az előadások anyagát tartalmazó LATEX jegyzet (letölthető az internetről).

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bolla Marianna

  Egy. Adjunktus

  Mat. Int. Sztochasztika Tsz.

  Dr. Györfi László

  Egy. Tanár

  Szám.tud. és Inf.elm. Tsz.