Bevezetés a Matlab programozásba

A tantárgy angol neve: Introduction to Matlab Programming

Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Mérnök informatikus szak

Egészségügyi mérnöki szak

Gazdaságinformatikus szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE92MC14   2/0/0/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Róbert,
4. A tantárgy előadója Sáfár Orsolya
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

7. A tantárgy célkitűzése

A Matlab használatának készség szintű elsajátítása.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Bevezetés, a : operátor
 2. Logikai műveletek, for ciklus
 3. While ciklus, break használata
 4. Ábrázolás, képek exportálása
 5. Interpoláció és gyökkeresés
 6. Sztringek, fájlkezelés
 7. Rekurzív függvények, Debugger
 8. Polimorfizmus, Perzisztens változók
 9. Közönséges differenciálegyenletek
 10. Lebegőpontos számok, Lineáris egyenletrendszerek
 11. Objektum orientált programozás alapjai, EEG LAB
 12. Képfeldolgozás
 13. Szélsőértékkeresés, GUI
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 0+2+0
10. Követelmények A tanórák legalább 70%-án való jelenlét. Házi feladatok beadása. Egy zárthelyi dolgozat sikeres megírása.
11. Pótlási lehetőségek

A sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a
pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten egy
további alkalommal pótolható.

A házi feladatok nem pótolhatóak.

 

12. Konzultációs lehetőségek Az oktató fogadó óráján vagy egyénileg egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Stoyan Gisbert (szerk.): MATLAB, Typotex, Budapest, 2008, http://www.typotex.hu/konyv/MATLAB2008

Rangaraj M. Rangayyan: Biomedical Signal Analysis: A Case-Study Approach, IEEE Press,  2002.

http://www.amazon.com/Digital-Signal-Processing-Using-MATLAB/dp/1111427372

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Csikja Rudolf