Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezetés a Matlab programozásba

  A tantárgy angol neve: Introduction to Matlab Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Egészségügyi mérnöki szak

  Gazdaságinformatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE92MC14   2/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Róbert,
  4. A tantárgy előadója Sáfár Orsolya
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  7. A tantárgy célkitűzése

  A Matlab használatának készség szintű elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés, a : operátor
  2. Logikai műveletek, for ciklus
  3. While ciklus, break használata
  4. Ábrázolás, képek exportálása
  5. Interpoláció és gyökkeresés
  6. Sztringek, fájlkezelés
  7. Rekurzív függvények, Debugger
  8. Polimorfizmus, Perzisztens változók
  9. Közönséges differenciálegyenletek
  10. Lebegőpontos számok, Lineáris egyenletrendszerek
  11. Objektum orientált programozás alapjai, EEG LAB
  12. Képfeldolgozás
  13. Szélsőértékkeresés, GUI
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 0+2+0
  10. Követelmények A tanórák legalább 70%-án való jelenlét. Házi feladatok beadása. Egy zárthelyi dolgozat sikeres megírása.
  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a
  pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten egy
  további alkalommal pótolható.

  A házi feladatok nem pótolhatóak.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Az oktató fogadó óráján vagy egyénileg egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Stoyan Gisbert (szerk.): MATLAB, Typotex, Budapest, 2008, http://www.typotex.hu/konyv/MATLAB2008

  Rangaraj M. Rangayyan: Biomedical Signal Analysis: A Case-Study Approach, IEEE Press,  2002.

  http://www.amazon.com/Digital-Signal-Processing-Using-MATLAB/dp/1111427372

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Csikja Rudolf