Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Szakirányon belül kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE92LINR 1 2+0v 3 1/2
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Nagy Béla

egyetemi tanár

Matematika Intézet, Analízis Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Mátrixelmélet haladó szinten. Funkcionálanalízis. Operátorelmélet Hilbert és Banach terekben.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Funkcionálanalízis vagy Matematika B2

7. A tantárgy célkitűzése

Alkalmazói-mérnöki körökben világszerte széleskörűen használt modelltípus változatainak megismerése. Az 5. pontban feltételezett ismeretek alkalmazása ezen kérdések megoldására.

8. A tantárgy részletes tematikája

Lineáris differenciálegyenletek és átmeneti mátrix. Lineáris operátorok szerkezete véges dimenziós terekben. Irányíthatóság. Megfigyelhetőség. Az un. impulzusválasz és realizálások. Minimális realizálások, az idővariáns eset. Az un. frekvenciaválasz. Az idővariáns realizálások elmélete. A McMillan fokszám.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

2 óra előadás

10. Követelmények

a.) A szorgalmi időszakban: Mintegy három alkalommal szeminárium jellegű előadás a tanár által kijelölt anyagból. Ennek eredményes teljesítése már vizsgaeredményként elfogadott.

b.) A vizsgaidőszakban: Elméleti vizsga a teljes anyagból azok számára, akik az a) pontot nem teljesítették, vagy javítani kívánnak.

c.) Elővizsga:

11. Pótlási lehetőségek

Lásd: 10.

12. Konzultációs lehetőségek

A szeminárium jellegű előadás illetve a vizsga előtt.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Roger W. Brockett, Finite dimensional linear systems, (Wiley, 1970);

C. K. Chui and G. Chen, Discrete HĽ optimization, Springer, Berkin, 1997.

N. Young, An introduction to Hilbert space, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1989.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

18

Felkészülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

9

..

Vizsgafelkészülés

35

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Nagy Béla

egyetemi tanár

Matematika Intézet, Analízis Tanszék