Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szakirányon belül kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE92LINR 1 2+0v 3 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy Béla

  egyetemi tanár

  Matematika Intézet, Analízis Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mátrixelmélet haladó szinten. Funkcionálanalízis. Operátorelmélet Hilbert és Banach terekben.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Funkcionálanalízis vagy Matematika B2

  7. A tantárgy célkitűzése

  Alkalmazói-mérnöki körökben világszerte széleskörűen használt modelltípus változatainak megismerése. Az 5. pontban feltételezett ismeretek alkalmazása ezen kérdések megoldására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Lineáris differenciálegyenletek és átmeneti mátrix. Lineáris operátorok szerkezete véges dimenziós terekben. Irányíthatóság. Megfigyelhetőség. Az un. impulzusválasz és realizálások. Minimális realizálások, az idővariáns eset. Az un. frekvenciaválasz. Az idővariáns realizálások elmélete. A McMillan fokszám.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  2 óra előadás

  10. Követelmények

  a.) A szorgalmi időszakban: Mintegy három alkalommal szeminárium jellegű előadás a tanár által kijelölt anyagból. Ennek eredményes teljesítése már vizsgaeredményként elfogadott.

  b.) A vizsgaidőszakban: Elméleti vizsga a teljes anyagból azok számára, akik az a) pontot nem teljesítették, vagy javítani kívánnak.

  c.) Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  Lásd: 10.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szeminárium jellegű előadás illetve a vizsga előtt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Roger W. Brockett, Finite dimensional linear systems, (Wiley, 1970);

  C. K. Chui and G. Chen, Discrete HĽ optimization, Springer, Berkin, 1997.

  N. Young, An introduction to Hilbert space, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1989.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  18

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  9

  ..

  Vizsgafelkészülés

  35

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy Béla

  egyetemi tanár

  Matematika Intézet, Analízis Tanszék