Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Maple, alkalmazásokkal

  A tantárgy angol neve: Maple with Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. április 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható bármely szakon, felkészítés diplomamunkára, TDK-ra.
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE92AX31   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor,
  4. A tantárgy előadója Dr. Szabó Sándor adjunktus
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít lineáris algebra, többváltozós analízis, vektoranalízis, differenciál egyenletek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  8. A tantárgy részletes tematikája lineáris algebrai feladatok; egy- és többváltozós függvények; vektoranalízis; differenciálegyenletek megoldása szimbolikusan; programozási alapok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) számítógépes labor gyakorlat
  10. Követelmények Házi feladatok, megoldás ismertetése.
  11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint
  12. Konzultációs lehetőségek Előadóval egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Maple User Manual;

  Introductory Programming Guide;

  Maple Help

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése14
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása4
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szabó Sándor adjunktus