Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fraktálgeometria

  A tantárgy angol neve: Fractal Geometry

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. április 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   Szabadon választható tárgy elsősorban villamosmérnök és informatikus BSc hallgatók számára.

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE92AX18   2/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Máté László,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.math.bme.hu/~mate
  4. A tantárgy előadója Dr. Máté László
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Lineáris algebra. Matematikai analízis első évi anyaga.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny("BMETE90AX02", "JEGY", _) >= 2 VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX03", "JEGY", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX05", "JEGY", _) >= 2
  VAGY (TargyEredmeny("BMETE93AF01", "JEGY", _) >= 2 ÉS TargyEredmeny("BMETE91AK00", "JEGY", _) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  TE90AX02,03 Matematika A2 vagy
  TE90AX05  Analízis 2 informatikusoknak vagy
  TE93AF01 Többváltozós analízis fizikusoknak és TE91AK00 Lineáris algebra fizikusoknak

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1-2 hét.  Bevezető példák: a Cantor halmazok,  a Sierpinski háromszög,  a Koch görbék és alkalmazásaik áttekintése. A DNS láncok Jeffrey-féle modellje.
  3-5 hét.  Az iterált függvényrendszer modell (IFS).  A kontraktív leképezések tétele.  Halmazok távolsága.  Önhasonló és önaffin halmazok. Az IFS modellen alapuló számítógépes grafikai eljárások.
  6-8 hét. A törtdimenzió.   A  törtdimenziók bevezetésére vezető problémák a terület és ívhossz számításában.  A box-dimenzió és hatványszabály.  Eljárások a   box-dimenzió meghatározására.
  9-11 hét.  Szimbolikus dinamika.  A  káoszjátékok és "shift" dinamikák egy IFS attraktora részhalmazainak vizsgálatában.  Gráfelméleti módszerek a fraktálgeometriában.
  12-14 hét.  A fraktálgeometria alkalmazásai  a diszkrét dinamikus rendszerek és véletlen hálózatok  területén.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: kéthetenként kiadott házi feladatok kielégítő megoldása.
  Vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga 
  11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A  tananyag  90%-a a www.math.bme.hu/~mate honlapomon megtalálható jegyzet és animációs számítógépes programokban.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése12
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
  Vizsgafelkészülés12
  Összesen94
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Máté László