Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hilbert-tér modellek

  A tantárgy angol neve: Hilbert Space Methods in Science and Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE92AM34   2/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. G. Horváth Ákosné,
  4. A tantárgy előadója Máté László
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít BMETE90AX00, BMETE90AX04, BMETE90AX21
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((TargyEredmeny("BMETE92AM05", "jegy", _) >= 2 VAGY TargyEredmeny("BMETE93AF00", "jegy", _) >= 2) ÉS TargyEredmeny("BMETE91AK00", "jegy", _) >= 2)
  VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX00", "jegy", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX01", "jegy", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX04", "jegy", _) >= 2
  VAGY KépzésLétezik("_N-M%") VAGY KépzésLétezik("_N-3%")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  8. A tantárgy részletes tematikája Előismeretek fumkcionálanalízisből. Alapvető Hilbert-tér modellek: ortogonális rendszerek. A projekció elv. Irányíthatóság és megfigyelhetőség lineáris rendszerekben. A konjugált gradiens módszer. Alakfelismerő módszerek elválasztó hipersíkkal. Reprodukáló magú Hilbert-tér (RKHS). Pozitív definit magfüggvény. A Moore-Aronszajn-tétel. Ortogonális rendszerek és a projekció elv RKHS-ben. A Karhunen-Leóve-tétel. Spline approximáció RKHS modellel. Mintavételezéssel kapcsolatos algoritmusok. Lineáris eljárások alkalmazása nemlineáris problémákra: RKHS és jelfeldolgozás. RKHS és alakfelismerés. A végeselem módszer. Szoboljev-terek és általánosított derivált (disztribúciók).
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 2+0+0
  10. Követelmények

  három kiadott feladatsor kielégítő (60%) megoldása

  és

  vizsga

  11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint
  12. Konzultációs lehetőségek egyéni megbeszélés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A. Berliet and C.T. Agnan: Reproducing Kernel Hilbert Spaces in Probability and Statistics (Elsevier Publ.) 2013

  László Máté. Hilbert Space Methods in Science and Engineering (Akadémiai Kiadó) 1989

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése32
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés12
  Összesen92
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Máté László