A matematikai fizika egyenletei

A tantárgy angol neve: Equations of Mathematical Physics

Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Mérnök informatikus szak

Egészségügyi mérnöki szak

Gazdaságinformatikus szak

Szabadon választható tantárgy 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE92AK26   2/0/0/v 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.math.bme.hu/~sszabo
4. A tantárgy előadója Dr Szabó Sándor
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Közönséges differenciálegyenletek és komplex függvénytan.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Befejezett BSc elsőéves matematika tanulmányok.
7. A tantárgy célkitűzése A hipergeometrikus differenciálegyenlet megoldásainak tulajdonságai és alkalmazásuk fizikai problémák megoldásában.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. A hipergeometrikus differenciálegyenlet megoldásai.

2. Integrálelőállítás, rekurzió.

3. Hipergeometrikus típusú ortogonális polinomok.

4. Kvalitatív és aszimptotikus tulajdonságok.

5. A sajátfüggvények szerinti Fourier-sorfejtések konvergenciája.

6. Szférikus harmonikus függvények.

7. Bessel függvények.

8. Hipergeometrikus differenciálegyenletekre vezető fizikai problémák.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
10. Követelmények Vizsgaidőszakban szóbeli vizsga.
11. Pótlási lehetőségek Sikertelen vizsga 1 alkalommal ismételhető. Külön engedéllyel, sikertelen 2. vizsga is ismételhető. 
12. Konzultációs lehetőségek

A vizsga előtt, a hallgatókkal egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 

A.F. Nikiforov, V.B. Uvarov, Special Functions of Mathematical Physics (Birkhauser, 1988)
G. Arfken, Mathematical Methods for Physicists (Academic Press, 1985) 

 

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 28
Félévközi készülés órákra 30
Felkészülés zárthelyire  0
Házi feladat elkészítése  0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  0
Vizsgafelkészülés 32
Összesen 90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szabó Sándor egyetemi adjunktus Analízis Tanszék