Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A matematikai fizika egyenletei

  A tantárgy angol neve: Equations of Mathematical Physics

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Egészségügyi mérnöki szak

  Gazdaságinformatikus szak

  Szabadon választható tantárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE92AK26   2/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.math.bme.hu/~sszabo
  4. A tantárgy előadója Dr Szabó Sándor
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Közönséges differenciálegyenletek és komplex függvénytan.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Befejezett BSc elsőéves matematika tanulmányok.
  7. A tantárgy célkitűzése A hipergeometrikus differenciálegyenlet megoldásainak tulajdonságai és alkalmazásuk fizikai problémák megoldásában.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A hipergeometrikus differenciálegyenlet megoldásai.

  2. Integrálelőállítás, rekurzió.

  3. Hipergeometrikus típusú ortogonális polinomok.

  4. Kvalitatív és aszimptotikus tulajdonságok.

  5. A sajátfüggvények szerinti Fourier-sorfejtések konvergenciája.

  6. Szférikus harmonikus függvények.

  7. Bessel függvények.

  8. Hipergeometrikus differenciálegyenletekre vezető fizikai problémák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények Vizsgaidőszakban szóbeli vizsga.
  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen vizsga 1 alkalommal ismételhető. Külön engedéllyel, sikertelen 2. vizsga is ismételhető. 
  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsga előtt, a hallgatókkal egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   

  A.F. Nikiforov, V.B. Uvarov, Special Functions of Mathematical Physics (Birkhauser, 1988)
  G. Arfken, Mathematical Methods for Physicists (Academic Press, 1985) 

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Félévközi készülés órákra 30
  Felkészülés zárthelyire  0
  Házi feladat elkészítése  0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  0
  Vizsgafelkészülés 32
  Összesen 90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szabó Sándor egyetemi adjunktus Analízis Tanszék