Nagyhatékonyságú számítások RISC processzorokon 2

A tantárgy angol neve: High performance computing using RISC processors 2

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

választható tárgy

TTK + VIK AVT

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE929303 1 2/0/0/f 3 1/2
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Járai Antal

egy. tanár

Mat. Int., Analízis Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Assembly programozás, számítógépek felépítése, a tárgy első féléve

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMETE929207" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

TE929207 NagyhatRISCproc

7. A tantárgy célkitűzése
8. A tantárgy részletes tematikája

Memória hierarchia, virtuálus tárkezelés. Az MMIX metaszimulátor és használata. Osztott rendszerek, kommunikáció, számítások osztott rendszereken. FFT megvalósítása MMIX-ben. Más programok készítése, tesztelése, gyorsítása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

laborgyak

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: szemináriumi előadás + beadandó programok

b. A vizsgaidőszakban:

  1. Elővizsga:
11. Pótlási lehetőségek

beadandó program a vizsgaidőszak első két hetében

12. Konzultációs lehetőségek

igény szerint

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Henessy-Patterson: Computer architecture

MMIX (D.E.Knuth homepage-éről letölthető)

The Art of Computer programming, 4th Ed. (részben letölthető D.E.Knuth homepage-éről)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Járai Antal

egy. tanár

Mat. Int., Analízis Tsz.