Számítógépes számelmélet 2

A tantárgy angol neve: Computation Number Theory 2

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Választható tárgy

TTK+VIK: AVT

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE929302 1 2/0/0/v 3 1/2
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Járai Antal

egy. tanár

Mat. Int., Analízis Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számelmélet alapjai, informatika alapjai, a tárgy első féléve

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMETE929201" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

TE929201 Számítógépes számelmélet

7. A tantárgy célkitűzése
8. A tantárgy részletes tematikája

Gyors aritmetika és polinomaritmetika: Karacuba módszere, FFT, Schönhage-Strassen gyorsszorzás és egyéb módszerek. Elliptikus függvények. Elliptikus görbék és paraméterezésük. Faktorizálás elliptikus görbékkel. Prímtesztelés elliptikus görbékkel. Polinomfaktorizálás véges testek felett. Prímtesztelés polinomiális időben. Szitamódszerek: Dixon módszere, lánctörtek alkalmazása, kvadratikus szita, számtest szita.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadáson

b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  1. Elővizsga: ---
11. Pótlási lehetőségek

TVSz szerint

12. Konzultációs lehetőségek

vizsga előtt, megbeszélés szerint

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

jegyzet: http://compalg.inf.elte.hu/ˇajarai letölthető .ps file, részletes irodalomjegyzékkel

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Járai Antal

egy. tanár

Mat. Int., Analízis Tsz.