Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes számelmélet 2

  A tantárgy angol neve: Computation Number Theory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Választható tárgy

  TTK+VIK: AVT

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE929302 1 2/0/0/v 3 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járai Antal

  egy. tanár

  Mat. Int., Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számelmélet alapjai, informatika alapjai, a tárgy első féléve

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE929201" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  TE929201 Számítógépes számelmélet

  7. A tantárgy célkitűzése
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Gyors aritmetika és polinomaritmetika: Karacuba módszere, FFT, Schönhage-Strassen gyorsszorzás és egyéb módszerek. Elliptikus függvények. Elliptikus görbék és paraméterezésük. Faktorizálás elliptikus görbékkel. Prímtesztelés elliptikus görbékkel. Polinomfaktorizálás véges testek felett. Prímtesztelés polinomiális időben. Szitamódszerek: Dixon módszere, lánctörtek alkalmazása, kvadratikus szita, számtest szita.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadáson

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  1. Elővizsga: ---
  11. Pótlási lehetőségek

  TVSz szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  vizsga előtt, megbeszélés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  jegyzet: http://compalg.inf.elte.hu/ˇajarai letölthető .ps file, részletes irodalomjegyzékkel

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járai Antal

  egy. tanár

  Mat. Int., Analízis Tsz.