Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikus rendszerek

  A tantárgy angol neve: Fractals, Chaos and Discrete Dynamical Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE929248 1 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kroó András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Máté László

  ny. docens

  Mat. Int., Analízis Tsz.

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris algebra, gráfelmélet és matematikai analízis (függvénytan) alapelemei

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE922246" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE921567" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE931210" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE921002" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AX04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AX05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AX00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AX01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE93AF00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE92AM05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY KépzésLétezik("5N-M%") VAGY KépzésLétezik("5N-3%")
  VAGY KépzésLétezik("9N-M%") VAGY KépzésLétezik("9N-3%")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Matematika II, vagy Analízis II

  7. A tantárgy célkitűzése

  Nemlineáris rendszerek trajektória (pálya) seregének egyes szakaszai gyakran „kaotikussá” válnak és csakis a fraktálgeometria eszközeivel vizsgálhatók. A tanfolyam célja, nemlinearitás, kaotikus

   dinamika  és fraktálok kapcsolatának megvilágítása egyszerű matematikai háttérrel. Ennek alapján a hallgatók képesek legyenek kaotikus dinamikai rendszerek trajektória seregének vizsgálatára

   és az ehhez szükséges algoritmusok kezelésére.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.-2. hét A fraktálgeometria dinamikus felépítése: Az iterált függvényrendszer (IFS). Iterált függvényrendszerrel adott dinamikai rendszerek.

  3. hét A kontraktív leképezések tétele (Banach fixpont tétel) és általánosításai.

  4.-5. hét Alkalmazások:

  1. a Jacquin féle számítógépes grafikai eljárás

  2. Adattömörítő és alakfelismerő eljárás az IFS felhasználásával

  3. genetikai alkalmazás, a Jefirey modell DNS láncok szemléltetésére

  6. hét Alappéldák és alapfogalmak a dinamikus rendszerek elméletében. Egydimenziós dinamikai rendszerek. A Web diagram. Folytonos és diszkrét dinamika kapcsolata.

  7. hét Lineáris dinamikai rendszerek.

  8.-9. hét Nemlinearitás és káosz

  Poincaré metszetek

  Szimbólikus dinamika

  10. hét Alkalmazások:

  1. Az OGY stabilizációs eljárás

  2. Információtovábbítás kaotikus dinamikával

  11.- 12. hét Fraktáldimenziók. A pontos mérés határai.

  13. hét Alkalmazás az elektrotechnikában és a mikrobiológiában: fraktálantennák,

  a Ben-Jacob Vicsek baktériumkolónia modell

  14. hét Poincarétól Mandelbrotig és tovább... (A fraktál és káoszelmélet történeti áttekintése.)

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 3 kiadott feladatsor írásbeli megoldása

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőségek A TVSZ-ben foglaltak szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hetenként egyszer, max. 2 óra, egyéni megbeszélés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A www.math.bme.hu/~mate honlapon a tananyag 80%-át felölelő jegyzet. Tematika és felhasználható irodalom jegyzéke ugyanott.

  Barnsley, M. Fractals everywhere
  Fisher, Y. Fractal image compression
  Flake, W. The computational beauty of nature

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  44

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Máté László

  ny. docens

  Mat. Int., Analízis Tsz.