Nagyhatékonyságú számítások RISC processzorokon

A tantárgy angol neve: High Performance Computing using RISC Processors

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

0405/1

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE929207 1 0/0/2/f 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Járai Antal

egy. tanár

Mat. Int., Analízis Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

számítógépek felépítése, Assembler

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Modern RISC architektúrák részletes megismerése és azokon nagy hatékonyságú programok készítése

8. A tantárgy részletes tematikája

RISC processzorok. pipeline és működése. Tomasulo algoritmusa, feltételes végrehajtás. Hierarchikus memória felépítése. Virtuális tárkezelés. Az MMIX utasításkészlete, fordító szimulátor és metaszimulátor, az MMIX metaszimulátor működése. Párhuzamos rendszerek. Hálózatok. Nagy sebességű aritmetikai csomag készítése és más esettanulmányok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

laborgyakorlat

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: szemináriumi előadás + beadandó program

b. A vizsgaidőszakban: ---

  1. Elővizsga: ---
11. Pótlási lehetőségek

A beadandó program a vizsgaidőszak első két hetében.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Henessy-Patterson: Computer architecture

MMIX (D.E.Knuth homepage-éről letölthető)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

32

program

30

Vizsgafelkészülés

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Járai Antal

egy. tanár

Mat. Int., Analízis Tsz.