Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyhatékonyságú számítások RISC processzorokon

  A tantárgy angol neve: High Performance Computing using RISC Processors

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  0405/1

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE929207 1 0/0/2/f 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járai Antal

  egy. tanár

  Mat. Int., Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  számítógépek felépítése, Assembler

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Modern RISC architektúrák részletes megismerése és azokon nagy hatékonyságú programok készítése

  8. A tantárgy részletes tematikája

  RISC processzorok. pipeline és működése. Tomasulo algoritmusa, feltételes végrehajtás. Hierarchikus memória felépítése. Virtuális tárkezelés. Az MMIX utasításkészlete, fordító szimulátor és metaszimulátor, az MMIX metaszimulátor működése. Párhuzamos rendszerek. Hálózatok. Nagy sebességű aritmetikai csomag készítése és más esettanulmányok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  laborgyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: szemináriumi előadás + beadandó program

  b. A vizsgaidőszakban: ---

  1. Elővizsga: ---
  11. Pótlási lehetőségek

  A beadandó program a vizsgaidőszak első két hetében.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Henessy-Patterson: Computer architecture

  MMIX (D.E.Knuth homepage-éről letölthető)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  32

  program

  30

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járai Antal

  egy. tanár

  Mat. Int., Analízis Tsz.