Számítógépes számelmélet

A tantárgy angol neve: Computational Number Theory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

0405/1

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE929201 2 2/0/0/v 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Járai Antal

egy. tanár

Mat. Int., Analízis Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Bevezetés a matematikába; a programozás alapjai

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A prímtesztelés és faktorizálás módszereinek megismerése

8. A tantárgy részletes tematikája

Alapvető algoritmusok: szita, próbaosztás, Pollard rho – és P-1 módszere. Valószínűségi prímtesztek. Prímtesztek speciális számokra. Lucas-Lehmer sorozatok. Nagy sebességű algoritmusok: Karacuba, FFT, stb. Elliptikus görbék és alkalmazásuk faktorizálásra és prímtesztelésre. Szita módszerek faktorizálásra.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás heti 2 óra, 2 félév

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadáson

b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  1. Elővizsga: ---
11. Pótlási lehetőségek

TVSz szerint

12. Konzultációs lehetőségek

vizsga előtt, előzetes megbeszélés alapján

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

jegyzet: http://compalg.inf.elte.hu/ˇajarai letölthető .ps file, részletes irodalomjegyzékkel.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

12

..

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Járai Antal

egy. tanár

Mat. Int., Analízis Tsz.