Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes számelmélet

  A tantárgy angol neve: Computational Number Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  0405/1

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE929201 2 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járai Antal

  egy. tanár

  Mat. Int., Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Bevezetés a matematikába; a programozás alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A prímtesztelés és faktorizálás módszereinek megismerése

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alapvető algoritmusok: szita, próbaosztás, Pollard rho – és P-1 módszere. Valószínűségi prímtesztek. Prímtesztek speciális számokra. Lucas-Lehmer sorozatok. Nagy sebességű algoritmusok: Karacuba, FFT, stb. Elliptikus görbék és alkalmazásuk faktorizálásra és prímtesztelésre. Szita módszerek faktorizálásra.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás heti 2 óra, 2 félév

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadáson

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  1. Elővizsga: ---
  11. Pótlási lehetőségek

  TVSz szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  vizsga előtt, előzetes megbeszélés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  jegyzet: http://compalg.inf.elte.hu/ˇajarai letölthető .ps file, részletes irodalomjegyzékkel.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  12

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járai Antal

  egy. tanár

  Mat. Int., Analízis Tsz.