Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A kvantummechanika matematikai alapjai

  A tantárgy angol neve: Mathematical Foundations of Quantum Mechanics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE929022 1 2+0v 3 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Petz Dénes

  egy. tanár

  Mat. Int., Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  BMETE929158

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE922246" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE921004" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE921019" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE921898" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Matematika B3* (vill. m. szak)

  vagy Funkcionálanalízis

  7. A tantárgy célkitűzése
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A Hilbert-tér formalizmus: Hilbert-tér, lineáris operátorok spektruma, nevezetes lineáris operátorok (szimmetrikus, önadjungált, unitér operátorok, projekciók), a spektrál tétel különböző formákban.

  Poláris felbontás, nem-korlátos operátorok. A helyzet és impulzus operátor, felcserélési relációk és különböző reprezentációk. A harmonikus oszcillátor.

  Kvantumstatisztika: projekciók mint állítások. Gleason tétele, statisztikus operátorok, önadjungált operátor eloszlás. A kvantummechanika sajátos valószínűség elmélete, paradoxonok, határozatlansági reláció (entrópikus megfogalmazásban is), pozitív operátor értékű mérték mint általánosított obzervábilis, egy mérési modell, a helyzet és impulzus együttes mérése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban:

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Apagyi Barnabás: Kvantummechanika, Műegyetemi Kiadó, 1996

  Neumann János: A kvantummechanika matematikai alapjai, Akadémiai Kiadó, 1980

  M. Ohya-D. Petz: Quantum entropy and its use, Springer, 1993

  M. Reed-B. Simon: Methods of modern mathematical physics II., Academic Press, 1975

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  12

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  25

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  25

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Petz Dénes

  egy. tanár

  Mat. Int., Analízis Tsz.