Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Wavelet-analízis

  A tantárgy angol neve: Wavelet Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  VÁLASZTHATÓ TÁRGY

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE929021 1 2/0/0/v 3 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nguyen Xuan Ky

  egy. docens

  Mat. Int. Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMETE921002" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE921115" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AM07" , "jegy" , _ ) >= 2)
  VAGY (TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AX02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AX03" , "jegy" , _ ) >= 2)
  VAGY (TárgyEredmény( "BMETE921567" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AX05" , "jegy" , _ ) >= 2)
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE921200" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Matematika B2 vagy
  Analízis 2 (mat), Analízis II (inf)

  Felvételét kizáró tárgy: TE 929725

  7. A tantárgy célkitűzése
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: Harmonikus rezgés elemei (amplitúdó, frekvencia). Véges és végtelen összegre való felbontás. Jelek analízise és szintézisek problémái a Fourier-sor, transzformáció segítségével. Wavelet-sor, wavelet-transzformáció bevezetése. Példa: Haar-wavelet. Wavelet-analízis feladata.

  Matematikai alapok: Véges dimenziós euklideszi tér bázisai (ortonormált-, duál-, reciprok-bázisok). Hilbert-tér elemei. Az ortonormált bázis. Parseval-formula. Minimum-tulajdonság. Riesz-Fisher tétel. Lineáris funkcionál általános alakja. Az Ln2 (a, b) tér. Példák O.N.R.-ekre. Az l2 -tér.

  Fourier-analízis alkalmazásai: Fourier-sor. Fourier-integrál. Plancherel-tétel. Rekonstruálási formula. Ablak Fourier-transzformációk. Alkalmazás az időbeli és frekvencia lokalizációjára. Diszkrét-, gyorsított Fourier-transzformációk. Diszkrét jelek kiszámítása.

  Folytonos wavelet-transzformációk: Waveletek transzformálásának célja és definíciója.. Rekonstruálási formulák. Frekvencia lokalizációja.

  Diszkrét idő-frekvencia analizálása és mintavételezése: Shannon-féle mintavételi tétel. Mintavételezés az idő-frekvencia tartományon. Az ortogonalizálás problémája.

  Haar- és Daubechies-waveletek: Haar-rendszer, sorok, konvergencia-feltétel diszkrét Haar-transzformáció diszkrét jelekre. Daubechies-ortonormált bázisok.

  Fizikai waveletek: Jelek és hullámok. Elektromagnetikai waveletek. Az elektromagnetikai hullámok atomos összeállítása.

  Radarra való alkalmazás: Bizonytalan függvények az időbeli jelekre. Az elektromagnetikai waveletek.

  A tárgyalás során, néhány konkrét esetben számítógépes programokkal is illusztráljuk az anyagot.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Chui C. K. : An introduction to Wavelets (Academic Press, 1992)

  Gerald Kaiser: A friendly guide to wavelets (1994)
  James S. Walker: Fourier Analysis and Wavelet Analysis, Notice of the AMS, vol.44, nr.6 (1997)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nguyen Xuan Xy

  egy. docens

  Analízis Tsz., Mat. Int.