Kvantummechanika, információ és algoritmusok

A tantárgy angol neve: Quantum Mechanics, Information and Algorithms

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Doktori tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE929011 tavaszi 2/0/0/v 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Petz Dénes

egyetemi tanár

Matematika Int., Analízis Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

lineáris algebra, információelmélet

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

TE901918 Matematika B2 vagy
TE921567 Analízis II. (informatikus)

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

VIMAD030 Kvantum-információelmélet

VIMAD064 Információ és algoritmusok

7. A tantárgy célkitűzése

Bevezetést adni az információtárolás, az információtovábbítás és kvantumcomputing legújabb módszereibe és elvi határaiba

8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgy célja matematikai bevezetést adni az információtárolás, az információ továbbítás és computing kvantummechanikán alapuló legújabb módszereire és elvi határaiba.

Vázlatos tematika:

 • A kvantummechanika axiómái (állapot, összetett rendszer, mérés)
 • A kvantum állapot által hordozott információ mennyiség (Neumann-entrópia, kvantum bit, állapottér)
 • Forráskódolás Shannon és Schumacher szerint, a Neumann-entrópia mint kapacitás
 • Teleportálási protokoll, no-kloning tétel
 • A kvantum Fourier-transzformáció
 • Keresési algoritmusok.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: az aláírás feltétele a kiadott feladatok megoldása

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

 1. Elővizsga: van
11. Pótlási lehetőségek
12. Konzultációs lehetőségek
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. M. A. Nielsen, I. L. C Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2000.
 2. Petz Dénes: Lineáris analízis, Műegyetemi Kiadó, 2001.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

12

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Petz Dénes

Egyetemi tanár

Matematika Int., Analízis Tsz.

A tárgy címe

Kvantummechanika, információ és algoritmusok

A tárgy rövid címe

max 15 leütés, a szóköz is számít!

A tárgyat gondozó kar kódja

TE

Lásd melléklet! (Két karakter kötőjel nélkül!)

A tárgy szintkódja

9

Lásd melléklet! (Egy szám karakter kötőjel nélkül!)

A tárgy kódja

011

Ezt a DÉKÁNI HIVATAL adja! (Három karakter kötőjel nélkül!)

A tárgy felelőse

Dr. Petz Dénes

Verzió

1=Petz Dénes=magyar

Egy sorba csak egy verziót!

Lásd melléklet!

A tárgyat oktató szervezeti egység kódja

92

Két szám karakter! Lásd melléklet!

A foglalkozás típusa

Ea

Csak a rövidítés kell! Lásd melléklet!

Követelmény

V

Csak a rövidítés kell! Lásd melléklet!

Ajánlott szakirány

Opcionális

Heti óraszám

2+0

“A+B” formában pl.: 3+2

Kredit pont

3

A tárgy felvételéhez szükséges sikeresen elvégzett tárgy(ak)

TE901918 Matematika B2 vagy
TE921567 Analízis II. (informatikus)

Egy sorba csak egy tételt!

A tárgy felvételét kizáró tárgy(ak)

VIMAD030 Kvantum-információelmélet

VIMAD064 Információ és algoritmusok

Ha van ilyen előre ismert!

Egy sorba csak egy tételt!

A tárgy tematikája

A tárgy célja matematikai bevezetést adni az információtárolás, az információ továbbítás és computing kvantummechanikán alapuló legújabb módszereire és elvi határaiba.

Vázlatos tematika:

 • A kvantummechanika axiómái (állapot, összetett rendszer, mérés)
 • A kvantum állapot által hordozott információ mennyiség (Neumann-entrópia, kvantum bit, állapottér)
 • Forráskódolás Shannon és Schumacher szerint, a Neumann-entrópia mint kapacitás
 • Teleportálási protokoll, no-kloning tétel
 • A kvantum Fourier-transzformáció

Keresési algoritmusok.

Irodalom

A bevitel formátuma (ettől eltérni nem lehet!) : Szerző(k), cím, (megjelenés éve);

 1. M. A. Nielsen, I. L. C Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2000.
 2. Petz Dénes: Lineáris analízis, Műegyetemi Kiadó, 2001.