Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kvantummechanika, információ és algoritmusok

  A tantárgy angol neve: Quantum Mechanics, Information and Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE929011 tavaszi 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Petz Dénes

  egyetemi tanár

  Matematika Int., Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  lineáris algebra, információelmélet

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  TE901918 Matematika B2 vagy
  TE921567 Analízis II. (informatikus)

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  VIMAD030 Kvantum-információelmélet

  VIMAD064 Információ és algoritmusok

  7. A tantárgy célkitűzése

  Bevezetést adni az információtárolás, az információtovábbítás és kvantumcomputing legújabb módszereibe és elvi határaiba

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy célja matematikai bevezetést adni az információtárolás, az információ továbbítás és computing kvantummechanikán alapuló legújabb módszereire és elvi határaiba.

  Vázlatos tematika:

  • A kvantummechanika axiómái (állapot, összetett rendszer, mérés)
  • A kvantum állapot által hordozott információ mennyiség (Neumann-entrópia, kvantum bit, állapottér)
  • Forráskódolás Shannon és Schumacher szerint, a Neumann-entrópia mint kapacitás
  • Teleportálási protokoll, no-kloning tétel
  • A kvantum Fourier-transzformáció
  • Keresési algoritmusok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás feltétele a kiadott feladatok megoldása

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: van
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. M. A. Nielsen, I. L. C Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2000.
  2. Petz Dénes: Lineáris analízis, Műegyetemi Kiadó, 2001.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  12

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Petz Dénes

  Egyetemi tanár

  Matematika Int., Analízis Tsz.

  A tárgy címe

  Kvantummechanika, információ és algoritmusok

  A tárgy rövid címe

  max 15 leütés, a szóköz is számít!

  A tárgyat gondozó kar kódja

  TE

  Lásd melléklet! (Két karakter kötőjel nélkül!)

  A tárgy szintkódja

  9

  Lásd melléklet! (Egy szám karakter kötőjel nélkül!)

  A tárgy kódja

  011

  Ezt a DÉKÁNI HIVATAL adja! (Három karakter kötőjel nélkül!)

  A tárgy felelőse

  Dr. Petz Dénes

  Verzió

  1=Petz Dénes=magyar

  Egy sorba csak egy verziót!

  Lásd melléklet!

  A tárgyat oktató szervezeti egység kódja

  92

  Két szám karakter! Lásd melléklet!

  A foglalkozás típusa

  Ea

  Csak a rövidítés kell! Lásd melléklet!

  Követelmény

  V

  Csak a rövidítés kell! Lásd melléklet!

  Ajánlott szakirány

  Opcionális

  Heti óraszám

  2+0

  “A+B” formában pl.: 3+2

  Kredit pont

  3

  A tárgy felvételéhez szükséges sikeresen elvégzett tárgy(ak)

  TE901918 Matematika B2 vagy
  TE921567 Analízis II. (informatikus)

  Egy sorba csak egy tételt!

  A tárgy felvételét kizáró tárgy(ak)

  VIMAD030 Kvantum-információelmélet

  VIMAD064 Információ és algoritmusok

  Ha van ilyen előre ismert!

  Egy sorba csak egy tételt!

  A tárgy tematikája

  A tárgy célja matematikai bevezetést adni az információtárolás, az információ továbbítás és computing kvantummechanikán alapuló legújabb módszereire és elvi határaiba.

  Vázlatos tematika:

  • A kvantummechanika axiómái (állapot, összetett rendszer, mérés)
  • A kvantum állapot által hordozott információ mennyiség (Neumann-entrópia, kvantum bit, állapottér)
  • Forráskódolás Shannon és Schumacher szerint, a Neumann-entrópia mint kapacitás
  • Teleportálási protokoll, no-kloning tétel
  • A kvantum Fourier-transzformáció

  Keresési algoritmusok.

  Irodalom

  A bevitel formátuma (ettől eltérni nem lehet!) : Szerző(k), cím, (megjelenés éve);

  1. M. A. Nielsen, I. L. C Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2000.
  2. Petz Dénes: Lineáris analízis, Műegyetemi Kiadó, 2001.