Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Lineáris differenciáloperátorok

  A tantárgy angol neve: Linear Differential Operators

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Doktorandusz-képzésbeli választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE927305   2/0/0/v 3  
  A tantárgy tanszéki weboldala www.math.bme.hu/~horvath
  4. A tantárgy előadója Dr. Horváth Miklós         egyetemi docens       Analízis Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Egy és többváltozós kalkulus
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Képzés2R( "9L-30" ) >0 VAGY Képzés2R( "9N-30" ) >0 VAGY Képzés2R( "9N-31" ) >0 VAGY Képzés2R( "9L-31" ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMETE901919" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE922246" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE922246" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE921018" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése Ismerkedés az egyik legfontosabb operátor, a Schrödinger operátor spektrálelméletével
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Közönséges lineáris differenciáloperátorok az L_2 Hilbert-térben. Szimmetrikus lineáris differenciáloperátorok. Önadjungált kiterjesztések leírása: differenciáloperátor defektusindexei. Lényegében önadjungált operátorok. Reguláris és szinguláris végpontok. Határpont és határkör esete, Weyl tételei. A spektrum multiplicitása. Lényeges spektrum, diszkrét spektrum, spektrálfüggvény, spektrálmérték differenciáloperátoroknál. Közönséges és radiális Schrödinger operátor spektruma, becslések a negatív sajátértékek számára. Sajátértékek és sajátfüggvények néhány tulajdonsága. Jost megoldás, integrál-előállítások. A kvantummechanikai szórásprobléma.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, a hallgatókkal egyeztetve
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ph. Hartman: Ordinary differential equation (Birkhauser, Boston 1982)

  M. Reed, B. Simon: Methods of Modern mathematical physics (Acad, Press, NY, 1972)

  Petz Dénes: Lineáris analízis (Akadémiai Kiadó, 2002).

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Horváth Miklós    egyetemi docens   Analízis Tanszék