A nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai

A tantárgy angol neve: Foundations of Nonlinear System and Control Theory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

0405/1

doktoranduszi választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE927208 1 2/0/0/v 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hangos Katalin

Egyetemi tanár

Veszprémi Egyetem

Számítástud. Alk. Tsz.

Dr. Bokor József

Egyetemi tanár

Közlekedésautomatikai Tsz, Közlekedésmérnöki Kar

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Lineáris rendszer- és irányításelmélet

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatókat megismertetni a nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapvető fogalmaival és eszközeivel

8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Ismétlés: Lie-derivált, disztribúciók, co-disztribúciók, Lyapunov tétel. A lineáris rendszer és irányításelmélet alapjai
  2. Nemlineáris állapottér modellek, nemlineáris koordináta-transzformációk, zéró dinamika, speciális reprezentációs formák, linearizálás munkapont körül
  3. Nemlineáris irányíthatóság, megfigyelhetőség és stabilitás analízis
  4. L2-gain, passzivitás, Hamiltoni rendszermodellek
  5. Nemlineáris szabályozótervezés: feedback linearizálás, input-output linearizálás, direkt passziválás, loop-shaping szabályozás
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Heti két óra előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: a kitűzött beadandó házi feladatok megoldása és beadása határidőre

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

a vizsgaidőszak első hetének végéig

12. Konzultációs lehetőségek

hetente két óra

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Isidori: Nonlinear Control Systems, Springer, Berlin, 1995.

van der Schaft: L2-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control, Springer, Berlin, 1996

K.M. Hangos, J. Bokor, G. Szederkényi: Analysis and Control of Nonlinear Process Systems, Springer, Berlin, 2004

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

34

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

28

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hangos Katalin

Egyetemi tanár

SzTAKI