Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai

  A tantárgy angol neve: Foundations of Nonlinear System and Control Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  0405/1

  doktoranduszi választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE927208 1 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hangos Katalin

  Egyetemi tanár

  Veszprémi Egyetem

  Számítástud. Alk. Tsz.

  Dr. Bokor József

  Egyetemi tanár

  Közlekedésautomatikai Tsz, Közlekedésmérnöki Kar

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris rendszer- és irányításelmélet

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatókat megismertetni a nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapvető fogalmaival és eszközeivel

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Ismétlés: Lie-derivált, disztribúciók, co-disztribúciók, Lyapunov tétel. A lineáris rendszer és irányításelmélet alapjai
  2. Nemlineáris állapottér modellek, nemlineáris koordináta-transzformációk, zéró dinamika, speciális reprezentációs formák, linearizálás munkapont körül
  3. Nemlineáris irányíthatóság, megfigyelhetőség és stabilitás analízis
  4. L2-gain, passzivitás, Hamiltoni rendszermodellek
  5. Nemlineáris szabályozótervezés: feedback linearizálás, input-output linearizálás, direkt passziválás, loop-shaping szabályozás
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Heti két óra előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a kitűzött beadandó házi feladatok megoldása és beadása határidőre

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  a vizsgaidőszak első hetének végéig

  12. Konzultációs lehetőségek

  hetente két óra

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Isidori: Nonlinear Control Systems, Springer, Berlin, 1995.

  van der Schaft: L2-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control, Springer, Berlin, 1996

  K.M. Hangos, J. Bokor, G. Szederkényi: Analysis and Control of Nonlinear Process Systems, Springer, Berlin, 2004

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  34

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  28

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hangos Katalin

  Egyetemi tanár

  SzTAKI