Alkalmazott számítógépes analízis

A tantárgy angol neve: Applied Computational Analysis

Adatlap utolsó módosítása: 2015. november 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Doktoranduszi választható tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE927205 1 2/0/0/f 3 1/2
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Tóth János

egy. docens

Mat. Int., Analízis Tsz.

     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

elemi analízis , számítógépes ismeretek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (TárgyEredmény( "BMETE925015" , "jegy" , _ ) >= 2)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

---

7. A tantárgy célkitűzése

A doktori feladat valamely részének számítógépes vizsgálata

8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A függvényvizsgálat fizikai és analitikai kémiai alkalmazásai.
  2. Leképezések megjelenítése.
  3. Gauss-elimináció polinomokra (Gröbner-bázis).
  4. A láncgörbe alakja.
  5. Nemlineáris reakció-diffúzióegyenletek
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

laborgyakorlat

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: házi feladatok rendszeres beadása

b. A vizsgaidőszakban: 15-20 oldalas írásbeli dolgozat beadása

  1. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

Az írásbeli dolgozat beadása a vizsgaidőszak első két hetében pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

e-mailben / fogadóórán / külön megbeszélés alapján

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Crandall, R.E.: Mathematica for the Sciences (Addison-Wesley, N.Y., 1991)

Pólya Gy.: Matematikai módszerek a természettudományban (Gondolat, Bp., 1984)

Lin, C.C., Segel, L.A.: Mathematics applied to deterministic problems int he applied sciences (MacMillan, N.Y., 1974)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

 

Házi feladat elkészítése

40

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

12

..

 

Vizsgafelkészülés

 

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta