Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazott számítógépes analízis

  A tantárgy angol neve: Applied Computational Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. november 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktoranduszi választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE927205 1 2/0/0/f 3 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Tóth János

  egy. docens

  Mat. Int., Analízis Tsz.

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  elemi analízis , számítógépes ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TárgyEredmény( "BMETE925015" , "jegy" , _ ) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  ---

  7. A tantárgy célkitűzése

  A doktori feladat valamely részének számítógépes vizsgálata

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A függvényvizsgálat fizikai és analitikai kémiai alkalmazásai.
  2. Leképezések megjelenítése.
  3. Gauss-elimináció polinomokra (Gröbner-bázis).
  4. A láncgörbe alakja.
  5. Nemlineáris reakció-diffúzióegyenletek
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  laborgyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladatok rendszeres beadása

  b. A vizsgaidőszakban: 15-20 oldalas írásbeli dolgozat beadása

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  Az írásbeli dolgozat beadása a vizsgaidőszak első két hetében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  e-mailben / fogadóórán / külön megbeszélés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Crandall, R.E.: Mathematica for the Sciences (Addison-Wesley, N.Y., 1991)

  Pólya Gy.: Matematikai módszerek a természettudományban (Gondolat, Bp., 1984)

  Lin, C.C., Segel, L.A.: Mathematics applied to deterministic problems int he applied sciences (MacMillan, N.Y., 1974)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  12

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta