Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Speciális függvények

  A tantárgy angol neve: Special Functions

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE925490 Tavaszi 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Sándor

  Egyetemi adjunktus

  Analízis Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Egyváltozós komplex függvénytan; közönséges (lineáris) differenciálegyenletek alaptípusai; egyváltozós valós függvények

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény("BMETE921115", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE921002", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE92AM07", "jegy", _) >= 2)
  VAGY
  (TárgyEredmény("BMETE901918", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE921567", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX02", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX03", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX05", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF01", "jegy", _) >= 2)
  VAGY KépzésLétezik("_N-M%")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  TE 901918 Matematika B2

  TE 921115 Analízis II. (mat)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókkal a fizikai problémák megoldásához szükséges matematikai elmélet alapjait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Gammafüggvény. Definíció, szorzat-előállítás. Aszimptotika. Kapcsolat a béta-, dzeta-függvénnyel. Karakterizáció.

  Laplace transzformáció. Definíció. Alaptulajdonságok.

  Közönséges differenciálegyenletek. Sajátérték, sajátfüggvény, a Sturm-Liouville problémakör.

  Ortogonális polinomok.

  Rekurzió, differenciálegyenlet, Christoffel-Darboux lemma, generátorfüggvény, Rodrigues-formula. Gyökeloszlás. Legendre-polinomok, asszociált Legendre-polinomok, Hermite-, Csebisev-, Jacobi-polinomok.

  Bessel-függvények.

  Hipergeometrikus függvények.

  Alkalmazások: fizikai problémák megoldása: hővezetés, rezgések, elektromos potenciál, hőeloszlás hengeren és gömbön, elektron mozgása centrális erőtérben, lineáris harmonikus oszcillátor, gömbszimmetrikus oszcillátor.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladat beadása

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: ---
  11. Pótlási lehetőségek

  ---

  12. Konzultációs lehetőségek

  fogadóóra

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Farkas Miklós: Speciális függvények fizikai alkalmazásokkal (Műszaki Könyvkiadó, 1964)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  12

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  4

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  14

  ..

  Vizsgafelkészülés

  24

  Összesen

  82

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Sándor

  Egyetemi adjunktus

  Analízis Tanszék