Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Potenciálelmélet és alkalmazásai

  A tantárgy angol neve: Potential Theory and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE925020 tavaszi 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  G. Horváth Ákosné dr.

  Tud. munkatárs

  Matematika Intézet, Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Funkcionálanalízis vagy Komplex függvénytan vagy MatB3*

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE921186" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE921414" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  ---

  7. A tantárgy célkitűzése

  A modern matematika egy, az utóbbi években favorizált eszközének bemutatásán keresztül olyan tapasztalatokra tehetünk szert, hogy egy klasszikus fizikai probléma hogyan absztrahálódik önálló elméletté, és hogy a külön tantárgyanként kezelt területek (mint a differenciálegyenletek, komplex függvénytan, mértékelmélet, valószínűségszámítás) hogyan fonódnak össze egy problémakörön belül.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Harmonikus függvények, klasszikus potenciál. Súlyozott potenciál: minimumelv, extremális mérték, egyensúlyi potenciál, mérték és potenciál kapcsolata.

  Tipikusan folytonos függvények, az approximáció elmélet feladata.

  Súlyozott polinomok: súlyozott Fekete-pontok, transzfinit átmérő, Csebisev-polinom. Hol veszi fel egy súlyozott polinom a normáját? Gyökelosztások.

  Vissza a kezdetekhez: Dirichlet probléma, harmonikus mérték.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):~

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: ---

  b. A vizsgaidőszakban: 2 házi feladat beadása, vagy szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: ---
  11. Pótlási lehetőségek

  megbeszélés szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  E. B. Saff-V. Totik, Logarithmic Potencials with Exterternal Fields (Springer);

  D. S. Lubinsky-E. B. Saff, Strong Assymptotics for Extremal Polynomials Associated with Weights on R (vol. 1305. Lecture Notes in Math. 1988);

  H. N. Mhaskar, Introduction to the Theory of Weighted Polynomial Approximation (World Scientific, Series in Appr. and Decomp. vol. 7. 1996);

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  28

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  34

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  (34)

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  G. Horváth Ákosné dr.

  Tud. munkatárs

  Mat. Int., Analízis Tsz.

  A tárgy címe

  Potenciálelmélet és alkalmazásai

  A tárgy rövid címe

  Potenciálelm.

  max 15 leütés, a szóköz is számít!

  A tárgyat gondozó kar kódja

  TE

  Lásd melléklet! (Két karakter kötőjel nélkül!)

  A tárgy szintkódja

  5

  Lásd melléklet! (Egy szám karakter kötőjel nélkül!)

  A tárgy kódja

  020

  Ezt a DÉKÁNI HIVATAL adja! (Három karakter kötőjel nélkül!)

  A tárgy felelőse

  G. Horváth Ákosné

  Verzió

  Egy sorba csak egy verziót!

  Lásd melléklet!

  A tárgyat oktató szervezeti egység kódja

  92

  Két szám karakter! Lásd melléklet!

  A foglalkozás típusa

  ea

  Csak a rövidítés kell! Lásd melléklet!

  Követelmény

  v

  Csak a rövidítés kell! Lásd melléklet!

  Ajánlott szakirány

  analízis szakirányon kötelező vagy

  választható mat., mérn. fiz. hallgatóknak

  Opcionális

  Heti óraszám

  2

  “A+B” formában pl.: 3+2

  Kredit pont

  3

  A tárgy felvételéhez szükséges sikeresen elvégzett tárgy(ak)

  Funkcionálanalízis vagy

  Komplex függvénytan ea.

  MatB3* (ve)

  Egy sorba csak egy tételt!

  A tárgy felvételét kizáró tárgy(ak)

  Ha van ilyen előre ismert!

  Egy sorba csak egy tételt!

  A tárgy tematikája

  Súlyozott potenciál: minimumelv, extremális mérték, egyensúlyi potenciál, mérték és potenciál kapcsolata.

  Tipikusan folytonos függvények, az approximáció elmélet feladata.

  Súlyozott polinomok: súlyozott Fekete-pontok, transzfinit átmérő, Csebisev-polinom. Hol veszi fel egy súlyozott polinom a normáját? Gyökelosztások.

  Dirichlet probléma, harmonikus mérték.

  Vissza a kezdetekhez: Harmonikus függvények, klasszikus potenciál.

  Irodalom

  A bevitel formátuma (ettől eltérni nem lehet!) : Szerző(k), cím, (megjelenés éve);

  E. B. Saff-V. Totik, Logarithmic Potencials with Exterternal Fields (Springer);

  D. S. Lubinsky-E. B. Saff, Strong Assymptotics for Extremal Polynomials Associated with Weights on R (vol. 1305. Lecture Notes in Math. 1988);

  H. N. Mhaskar, Introduction to the Theory of Weighted Polynomial Approximation (World Scientific, Series in Appr. and Decomp. vol. 7. 1996);

  2002. febr. 21.