Számítógép az alkalmazott analízisben

A tantárgy angol neve: The Computer in Applied Analysis

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Választható tárgy

VIK + TTK számára

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE925015 2 2/0/0/v 3 1/2
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Tóth János

egy. docens

Mat. Int., Analízis Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

elemi analízis

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
/*((TárgyEredmény("BMETE921002", "jegy", _) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMETE92AM07", "jegy", _) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMETE921567", "jegy", _) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX05", "jegy", _) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMETE901918", "jegy", _) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX02", "jegy", _) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF01", "jegy", _) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX03", "jegy", _) >= 2)
ÉS*/
(NEM (TárgyEredmény("BMETE927205", "jegy", _) >= 2))/*)
VAGY KépzésLétezik("_N-M%")*/

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Analízis 2 (mat) TE921002, vagy Analízis II (info) TE921567, vagy Matematika B2 TE901918

7. A tantárgy célkitűzése

A kijelölt témákon kívül minden olyan feladattal igyekszünk foglalkozni, amelyet a hallgatóság szállít. Másodlagos cél: felkészítés TDK- és diplomamunka írására.

8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Differenciál- és integrálszámítás.
  2. Komplex függvénytan.
  3. Numerikus analízis.
  4. Közönséges és parciális differenciálegyenletek.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

laborgyakorlat

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: házi feladatok rendszeres beadása

b. A vizsgaidőszakban: 15-20 oldalas írásbeli dolgozat beadása

  1. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

---

12. Konzultációs lehetőségek

e-mailben / fogadóórán / külön megbeszélés alapján

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Crandall, R.E.: Mathematica for the Sciences (Addison-Wesley, N.Y., 1991)

Pólya Gy.: Matematikai módszerek a természettudományban (Gondolat, Bp., 1984)

Szili L., Tóth J.: Matematika és Mathematica (ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 1996)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

40

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

12

..

Vizsgafelkészülés

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Tóth János

egy. docens

Mat. Int., Analízis Tsz.