Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép az alkalmazott analízisben

  A tantárgy angol neve: The Computer in Applied Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Választható tárgy

  VIK + TTK számára

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE925015 2 2/0/0/v 3 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Tóth János

  egy. docens

  Mat. Int., Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  elemi analízis

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  /*((TárgyEredmény("BMETE921002", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE92AM07", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE921567", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX05", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE901918", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX02", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF01", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX03", "jegy", _) >= 2)
  ÉS*/
  (NEM (TárgyEredmény("BMETE927205", "jegy", _) >= 2))/*)
  VAGY KépzésLétezik("_N-M%")*/

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Analízis 2 (mat) TE921002, vagy Analízis II (info) TE921567, vagy Matematika B2 TE901918

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kijelölt témákon kívül minden olyan feladattal igyekszünk foglalkozni, amelyet a hallgatóság szállít. Másodlagos cél: felkészítés TDK- és diplomamunka írására.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Differenciál- és integrálszámítás.
  2. Komplex függvénytan.
  3. Numerikus analízis.
  4. Közönséges és parciális differenciálegyenletek.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  laborgyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladatok rendszeres beadása

  b. A vizsgaidőszakban: 15-20 oldalas írásbeli dolgozat beadása

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  ---

  12. Konzultációs lehetőségek

  e-mailben / fogadóórán / külön megbeszélés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Crandall, R.E.: Mathematica for the Sciences (Addison-Wesley, N.Y., 1991)

  Pólya Gy.: Matematikai módszerek a természettudományban (Gondolat, Bp., 1984)

  Szili L., Tóth J.: Matematika és Mathematica (ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 1996)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  12

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Tóth János

  egy. docens

  Mat. Int., Analízis Tsz.