Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Spektrálelmélet és inverz szórás

  A tantárgy angol neve: Spectral Theory and Inverse Scattering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE925013 Tavaszi 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Horváth Miklós

  Egy. docens

  Mat. Int., Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE921002" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE921115" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMETE921567" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Matematika B2 (BMETE901918)
  A tárgy felvételét kizáró tárgy: Inverz problémák és szolitonok I. c. tárgy

  7. A tantárgy célkitűzése
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A Inverz Sturm-Liouville probléma: a potenciál meghatározása sajátértékekkel

  1. Gelfand-Levitan-Marcsenko transzformációk.

  2. Potenciál meghatározása a spektrálfüggvénnyel.

  3. Potenciál meghatározása a Weyl-féle m-függvénnyel.

  4. A spektrálfüggvény és az m-függvény meghatározása saját-

  értékekkel .

  5. Potenciálok részleges egyenlősége.

  B Inverz szóráselmélet: a potenciál meghatározása szórási adatokból

  1. Fix energiás inverz szórásprobléma: a potenciál meghatározása rögzített energia melletti fáziseltolásokból.

  Newton-Sabatier elmélet.

  2. Fix impulzusmomentum melletti inverz szórásprobléma.

  Gelfand-Levitan-Marcsenko elmélet.

  3. Rosszul kondicionált feladatok, regularizáció.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban:

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  P.G.Drazin,Solitons:an introduction,(1989), Cambridge.

  K.Chadan, B.Sabatier , Inverse problems in quantum scattering theory, (1989), Springer.

  Apagyi B.,Lévay P., Válogatott fejezetek a kvantummechanikából,(2000), Műegyetemi Kiadó.

  D. Vvedenski : Partial Differential Equations with Mathematica, (1992), Addison-Wesley.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Horváth Miklós

  Egyetemi docens

  Mat. Int., Analízis Tsz.