Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Haladó mátrixanalízis

  A tantárgy angol neve: Advanced Matrix Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  VÁLASZTHATÓ TÁRGY

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE924904 03/04/1 2+0v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Petz Dénes

  egy. tanár

  Mat. Int. Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény("BMETE901918", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX02", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX03", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX05", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE911833", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE91AK00", "jegy", _) >= 2
  VAGY
  (KépzésLétezik("9N-MA09") VAGY KépzésLétezik("9N-MM09") VAGY KépzésLétezik("9N-MF09") VAGY KépzésLétezik("9N-31") VAGY KépzésLétezik("9L-31"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Matematika B1, B2

  VAGY
  Lineáris algebra ea

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a lineáris algebrai alapismeretekre épülve bemutassa a mátrixelmélet különböző fejezeteit és azok kapcsolódását alkalmazásokhoz és a matematika különféle területeihez.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Euklideszi terek lineáris transzformációi, ortogonális, unitér szimmetrikus és projekció mátrixok, transzponált, adjungált inverz és általánosított inverz.
  2. Hadamard-szorzat, Schur szorzattétele, általánosítások, félcsoportokon értelmezett pozitív definit és negatív definit magok, példák és alkalmazások.
  3. Sajátértékek és szinguláris értékek, lokalizációs és variációs eredmények, szinguláris és poláris felbontás.
  4. Alkalmazások a differenciálegyenletek körében. stabilis mátrixok, Ljapunov-tételei, lineáris differenciálegyenletek.
  5. Blokkmátrixok, számtani-mértani közép egyenlőtlenség.
  6. Mátrix függvények, polinomok, négyzet gyök, logaritmus és exponenciális függvény, Lie-formula, monoton és konvex mátrixfüggvények, differenciálás.
  7. Nemnegatív elemű mátrixok, sztochasztikus és bisztochasztikus mátrixok, Birkhoff-tétele, majorizálás.
  8. Véletlen mátrixok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  10. Követelmények
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  R. Bellman, Introduction to matrix analysis, (McGraw-Hill, 1960);
  R. A. Horn, C. R. Johnson, Topics in matrix analysis, (Cambridge University Press, 1991);
  Rózsa P., Lineáris algebra és alkalmazásai, (Műszaki Könyvkiadó, 1974);
  R. Bhatia, Matrix analysis, (Springer, 1997);

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Petz Dénes

  egy. tanár

  Analízis Tsz., Mat. Int.