Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szemantika

  A tantárgy angol neve: Semantics

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. április 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, Mérnök informatikus szak,  Egészségügyi mérnök szak, Gazdaságinformatikus szak

  Szabadon választható tárgy. 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE91MX10   2/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rónyai Lajos,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://algebra.math.bme.hu/kornai
  4. A tantárgy előadója Dr Kornai András
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Logika, algebra
  7. A tantárgy célkitűzése Választható tárgy MSc hallgatóknak
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A kurzus célja a szemantika (jelentéstan) áttekintése Arisztotelesztől napjainking. Mit jelentenek az egyes szavak, kifejezések, mondatok, és szövegek? A gépi intelligencia megalkotásához elengedhetetlen, hogy ezekre a kérdésekre szabatos, mechanizálható válaszokat adjunk. A formalizálás útját egészen a hatvanas évekig a logika jelentette, azóta vannak más, hálózatokon és automatákon alapuló alternatívák is, mi elsősorban ezekkel fogunk foglalkozni, de kitérünk arra is, hogy a logika végülis miért bizonyult alkalmatlannak a hétköznapi nyelv szemantikájának megragadására, ha egyszer az ennél jóval kifinomultabbnak tűnő matematikai nyelv jelentését precízen tükrozni képes.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények Vizsga vagy projekt
  11. Pótlási lehetőségek

  Sikeres projekt vagy esszé

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  John Lyons: Semantics;  Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet

   www.mokk.bme.hu/~kornai/szemantika

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Kornai András