Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A matematika matematikája

  A tantárgy angol neve: Mathemartics of Mathematics

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök, Mérnök informatikus, Gazdasági informatikus, BSc és MSc szakok részére

  Kizáró tantárgy: BMETE90MX42 Felsőbb matematika informatikusoknak C 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE919215   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ferenczi Miklós,
  4. A tantárgy előadója

  dr. Ferenczi Miklós

  dr. Serény György 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TárgyEredmény( "BMETE90MX42" , "jegy" , _ ) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Nincs ilyen.
  7. A tantárgy célkitűzése Szabadon választható tárgy BSc és Msc hallgatóknak
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A matematika megalapozásáról, kereteiről és ezekmatematikájáról: halmazelmélet és matematikai logika. Metamatematika.

  A matematikában minden visszavezethető a halmazelméletre, az pedig a bizonyításelméletre. A matematika kétféle felépítéséről, a bizonyításelméletiről és a szemantikairól (modellelméletiről). A formális nyelv szerepe. A valóság közvetlen matematikai modellje: a szemantika (a halmazelméleti modell). A modern bizonyításelméletről, a gépi bizonyításról, a logikai programozásról. Az algoritmus fogalma. Az eldönthetőség matematikai fogalma.

  A matematikai logika szerepének változása: a filozófiától az alkalmazott matematikáig. Az axiomatikus módszer nélkülözhetetlen, példák. Az axiomatikus módszer korlátairól. Néhány tudomány-filozófiai elv megjelenése matematikai tételként: megismerhetőség, ellentmondástalanság. Gödel inkomplettségi tételei. Irányzatok a matematikában: platonizmus, formalizmus, konstruktivizmus (az utóbbi terjedése).

  A sztochasztikus gondolkodás térnyerése. A sztochasztika, mint valószínűségi logika. Bonyolultság, nevezetes bonyolultsági osztályok, a bonyolultság és a véletlen kapcsolata. Az infinitezimális fogalmának feltámadása a matematikában, nem-standard matematika. Standard és nem-standard modellek a tudományban. Nem-klasszikus logikák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények 1 db zárthelyi
  11. Pótlási lehetőségek
  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi idõszakban a pótzárthelyin pótolható. 

  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy
  további alkalommal pótolható
  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ferenczi Miklós, Matematikai Logika, Műszaki Kiadó, 2002

  Davis, P.J., Hersch, R.,  A matematika élménye, Műszaki Kiadó 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Ferenczi Miklós