Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Operációkutatás gazdaságinformatikusoknak

  A tantárgy angol neve: Operations Research

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus mesterképzési szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90MX50 1 3/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illés Tibor,
  4. A tantárgy előadója dr. Eisenberg-Nagy Marianna, PhD, egyetemi docens, Differenciálegyenletek Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Lineáris algebra, diszkrét matematika, valószínűségszámítás.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése Az operációkutatás alapvető elveivel, módszereivel való megismerkedés egy bevezető előadássorozat keretében. A laborgyakorlatokon az operációkutatás rendelkezésre álló szoftvereit és azok gyakorlati feladatok megoldására történő alkalmazási lehetőségeit mutatjuk be.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások:

  1-2. hét: Bevezetés, szállítási feladat. Probléma megfogalmazása és alapvető tulajdonságai. Megengedett megoldás létezése, induló megengedett bázismegoldás előállítása. Módosított disztribúciós módszer optimális megoldás előállítására; az algoritmus végessége, degenerált megoldás és következménye. Optimalitási kritériumok, gyenge és erős dualitás tétel. Szállítási feladat variánsai, modelljei és vállalati alkalmazásai.

  3-4. hét: Általános lineáris programozási feladatok. Lineáris optimalizálási modellek (termelés tervezés, keverési modellek). Lineáris egyenletrendszerek megoldása, megoldhatósága (Rouché – Kronecker – Capelli lemma), és alkalmazásai. Lineáris függetlenség, bázis megoldás, általános megoldás. Lineáris egyenlőtlenségrendszer, megoldáshalmaza és alkalmazásai. Poliéder, politóp, kúp, konvexitás, extremális megoldások, Krein – Milmann tétel. Szeparáció, szeparációs tétel, Farkas lemma.

  5-6. hét: Szimplex módszer és dualitás tétel. Szimplex algoritmus, kétfázisú szimplex algoritmus. Gyenge és erős dualitás tétel. Degeneráció, ciklizálás, indexválasztási szabályok, végesség. Klee – Minty példa, Hirsch-sejtés.

  7. hét: Hálózati folyam feladatok. Gráfok, hálózatok, folyamok, legrövidebb út feladat. Maximális folyam, minimális vágás; Ford – Fulkerson tétele és javító utas algoritmusa. Maximális folyam feladatok és alkalmazásaik a gazdaságinformatikai területeken.

  8-9. hét: Minimál költséges hálózati folyamfeladatok. Hálózati szimplex algoritmus és variánsai. Alkalmazások.

  10-11. hét: Egészértékű programozási feladatok. Modellek, általános megoldási módszerek. Hátizsák feladat, korlátozás és szétválasztás módszere. Egészértékű programozási feladatok alkalmazásai (ütemezés elmélet, személyzet hozzárendelés, stb.)

  12. hét: Játékelmélet alapjai. Mátrixjátékok, tiszta és kevert stratégiák, nyeregpont. Nash-féle egyensúly létezésének szükséges és elégséges feltétele, Neumann János tétele. Játékelmélet gazdasági alkalmazásai.

  13-14. hét: Válogatott fejezetek az operációkutatásból. Kritikus út (CPM), hálótervezés. Ütemezés-elméleti alkalmazások. Több-célfüggvényes programozási feladatok.

  Gyakorlatok:

  1-2. hét: Lineáris algebra ismétlése. Szállítási feladatok

  3. hét: Excel solver használata

  4. hét: Lineáris egyenletrendszerek és szállítási feladatok megoldása Excel solverrel

  5. hét: Lineáris programozási feladat, szimplex módszer

  6. hét: Modellező nyelvek: GAMS

  7. hét: Modellező nyelvek: AMPL

  8. hét: Hálózati folyam feladatok, Ford – Fulkerson algoritmus

  9. hét: Minimál költséges folyamfeladatok. Hálózati szimplex algoritmus

  10. hét: Solverek: XPRESS

  11. hét: Solverek: CPLEX

  12. hét: ZH a gyakorlaton szereplő anyagból

  13. hét: Vegyes programozási feladatok megoldása

  14. hét: Játékelmélet

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 3 előadás és heti 1 labor gyakorlat
  10. Követelmények

  • Az aláírás feltétele mind a négy beadott házi feladat és a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.
  • A vizsga szóbeli, beugró és megajánlott jegy nincsen. 

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak alatt be nem adott házi feladat a pótlási héten pótolható, utólag beadható. A zárthelyi dolgozat, a pótlási héten egyszer pótolható/javítható.

  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadójával személyesen egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom • Wayne L. Winston: Operációkutatás, módszerek és alkalmazások, 1-2. kötet, Aula Kiadó, Budapest, 2003.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése14
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés45
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Illés Tibor, PhD, egyetemi docens, Differenciálegyenletek Tanszék
  Egyéb megjegyzések nincs