Bevezető matematika

A tantárgy angol neve: Introductory Mathematics

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, BSc képzés
Mérnök informatikus szak, BSc képzés
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE90AX40 1 0/2/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kádasné Dr.Nagy Éva,
4. A tantárgy előadója
NévbeosztásMunkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)
Kádasné Dr. V. Nagy Évaegyetemi docensDifferenciálegyenletek Tanszék
Dr. Csákány Anikóegyetemi adjunktusSztochasztika Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Középiskolai matematika
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (TárgyTeljesítve("BMETE93BG01") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE94BG01")
VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX00") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX01")
VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX04") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX21")
VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX24") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX33")
VAGY TárgyTeljesítve("BMETE93AF00") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE93BG21")
VAGY TárgyTeljesítve("BMETE92AM21") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE92AM36")
VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX50") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE93AF20")
VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90BG10") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX54"))
ÉS
(TárgyEredmény("BMETE90AX00", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX01", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX21", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX33", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
VAGY TargyEredmeny("BMETE92AM21", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
VAGY TargyEredmeny("BMETE92AM36", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
VAGY Training.Code=("5N-MEU"))
ÉS NEM
(TargyEredmeny("BMETE90BG10", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX54", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)
ÉS NEM
(Training.Code=("2N-AE0") VAGY Training.Code=("2N-AG0") VAGY Training.Code=("2N-AM0") VAGY Training.Code=("2N-AT0"))

// IDEIGLENESEN a külfüldi hallgatók jelentkezési időszakának csúszása miatt (érvényes 2019.09.29-ig)
// ÉS (Training.Code=("1NAAEM") VAGY Training.Code=("2NAAG0") VAGY Training.Code=("4NAA2") VAGY Training.Code=("5NAA7") VAGY Training.Code=("5NAA8") VAGY Training.Code=("9NAAM17"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése Mérnök BSc képzések szabadon választható tárgya
8. A tantárgy részletes tematikája

Témakörök: elemi algebrai műveletek és azonosságok, számtani és mértani sorozatok, elemi alapfüggvények és ábrázolásuk, elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek, két- és három ismeretlenes egyenletrendszerek, másod- és magasabb fokú egyenletek megoldása, abszolút értékes, gyökös exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek, szögfüggvények és trigonometrikus egyenletek, százalék- és kamatszámítás, egyszerű geometriai alakzatok terület és térfogatszámítása, síkvektorok, koordináta-geometria elemei, nevezetes görbék, kombinatorika, halmazok, logika.

A feldolgozás módja: A feladatmegoldó készség fejlesztéséhez sok (rutin) feladatot kell megoldani. Ez nagy részben házi feladatként kerülhet sorra, (alkalomról, alkalomra előre előkészített feladatsor). Az órákon a házi feladatok ellenőrzése mellett sor kerül az egyes témakörökhöz tartozó összetettebb feladatok megbeszélésére. Tapasztalatokat szereznek a hétköznapi beszéd és a matematikai nyelv megkülönböztetéséről, a matematikai pontosságról, az alapvető logikai műveletek használatáról, a matematikai építkezés sajátosságairól.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Gyakorlat
10. Követelmények

Szorgalmi időszakban:

2 db zárthelyi dolgozat megírása átlag min. 50%-os eredménnyel, valamint
heti rendszerességű házi feladat

11. Pótlási lehetőségek a két zárthelyi dolgozat egyike pótolható
12. Konzultációs lehetőségek -
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Középiskolai tankönyvek, feladatgyűjtemények aktuálisan kijelölt kötetei.

Kádasné Dr. V. Nagy Éva: Matematikai segédanyag

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire6
Házi feladat elkészítése16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
NévbeosztásMunkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)
Kádasné Dr. V. Nagy Évaegyetemi docensDifferenciálegyenletek Tanszék
Dr. Csákány Anikóegyetemi adjunktusSztochasztika Tanszék