Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezető matematika

  A tantárgy angol neve: Introductory Mathematics

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90AX40 1 0/2/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kádasné Dr.Nagy Éva,
  4. A tantárgy előadója
  NévbeosztásMunkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)
  Kádasné Dr. V. Nagy Évaegyetemi docensDifferenciálegyenletek Tanszék
  Dr. Csákány Anikóegyetemi adjunktusSztochasztika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Középiskolai matematika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TárgyTeljesítve("BMETE93BG01") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE94BG01")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX00") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX01")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX04") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX21")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX24") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX33")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMETE93AF00") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE93BG21")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMETE92AM21") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE92AM36")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX50") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE93AF20")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90BG10") VAGY TárgyTeljesítve("BMETE90AX54"))
  ÉS
  (TárgyEredmény("BMETE90AX00", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX01", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX21", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX33", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TargyEredmeny("BMETE92AM21", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TargyEredmeny("BMETE92AM36", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY Training.Code=("5N-MEU"))
  ÉS NEM
  (TargyEredmeny("BMETE90BG10", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX54", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)
  ÉS NEM
  (Training.Code=("2N-AE0") VAGY Training.Code=("2N-AG0") VAGY Training.Code=("2N-AM0") VAGY Training.Code=("2N-AT0") VAGY Training.Code=("5N-A9"))

  // IDEIGLENESEN a külfüldi hallgatók jelentkezési időszakának csúszása miatt (érvényes 2019.09.29-ig)
  // ÉS (Training.Code=("1NAAEM") VAGY Training.Code=("2NAAG0") VAGY Training.Code=("4NAA2") VAGY Training.Code=("5NAA7") VAGY Training.Code=("5NAA8") VAGY Training.Code=("9NAAM17"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése Mérnök BSc képzések szabadon választható tárgya
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Témakörök: elemi algebrai műveletek és azonosságok, számtani és mértani sorozatok, elemi alapfüggvények és ábrázolásuk, elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek, két- és három ismeretlenes egyenletrendszerek, másod- és magasabb fokú egyenletek megoldása, abszolút értékes, gyökös exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek, szögfüggvények és trigonometrikus egyenletek, százalék- és kamatszámítás, egyszerű geometriai alakzatok terület és térfogatszámítása, síkvektorok, koordináta-geometria elemei, nevezetes görbék, kombinatorika, halmazok, logika.

  A feldolgozás módja: A feladatmegoldó készség fejlesztéséhez sok (rutin) feladatot kell megoldani. Ez nagy részben házi feladatként kerülhet sorra, (alkalomról, alkalomra előre előkészített feladatsor). Az órákon a házi feladatok ellenőrzése mellett sor kerül az egyes témakörökhöz tartozó összetettebb feladatok megbeszélésére. Tapasztalatokat szereznek a hétköznapi beszéd és a matematikai nyelv megkülönböztetéséről, a matematikai pontosságról, az alapvető logikai műveletek használatáról, a matematikai építkezés sajátosságairól.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Gyakorlat
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  2 db zárthelyi dolgozat megírása átlag min. 50%-os eredménnyel, valamint
  heti rendszerességű házi feladat

  11. Pótlási lehetőségek a két zárthelyi dolgozat egyike pótolható
  12. Konzultációs lehetőségek -
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Középiskolai tankönyvek, feladatgyűjtemények aktuálisan kijelölt kötetei.

  Kádasné Dr. V. Nagy Éva: Matematikai segédanyag

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire6
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  NévbeosztásMunkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)
  Kádasné Dr. V. Nagy Évaegyetemi docensDifferenciálegyenletek Tanszék
  Dr. Csákány Anikóegyetemi adjunktusSztochasztika Tanszék