Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Matematika A2f - Vektorfüggvények

  A tantárgy angol neve: Mathematics A2f - Vector Functions

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, BSc képzés       

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90AX26 2 4/2/0/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rónyai Lajos,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.math.bme.hu/~pitrik
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pitrik József

  egyetemi adj.

  Matematika Int., Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Vektoralgebra, egyváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TargyEredmeny("BMETE90AX00", "jegy", _) >= 2 VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX01", "jegy", _) >= 2
  //
  // a GPK TB által jóváhagyott ideiglenes lehetőség a terméktervező hallgatók számára 2016 tavaszi félévében:
  // VAGY (Training.Code=("2N-AT0") ÉS TargyEredmeny("BMETE90AX00", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)
  // VAGY (EgyenCsoportTagja("TE004_MatA1_2015-osz_TT_hallgatok") ÉS TargyEredmeny("BMETE90AX00", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)
  //
  )
  ÉS NEM (TargyEredmeny("BMETE90AX02", "jegy", _) >= 2 VAGY TargyEredmeny("BMETE90AX03", "jegy", _) >= 2)
  ÉS NEM (TárgyEredmény("BMETE90AX02", "felvétel", AktualisFelev()) > 0 VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX03", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése Kötelező alaptárgy a villamosmérnöki képzésben.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Pontsorozatok, topologiai alapfogalmak
  2. hét: Többváltozós függvények határértéke, folytonossága; lineáris leképezések és mátrixaik
  3. hét: Többváltozós függvények differenciálszámítása
  4. hét: Differenciálszámítás alkalmazásai
  5. hét: Többváltozós függvények integrálszámítása
  6. hét: Numerikus sorok
  7. hét: Numerikus sorok, függvénysorozatok és függvénysorok
  8. hét: Függvénysorozatok és függvénysorok, hatványsorok
  9. hét: Taylor-sorok, Fourier-sorok
  10. hét: Vektortér, függetlenség, bázis, dimenzió
  11. hét: Lineáris egyenletrendszerek megoldása, függetlenség vizsgálata Gauss-eliminációval
  12. hét: Mátrix-algebra, determináns
  13. hét: Lineáris operátorok tere, bázistranszformáció, sajátérték
  14. hét: Normált terek, kvadratikus alak

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és kiscsoportos gyakorlat
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  1. A félévközi jegy feltétele a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden gyakorlaton ellenőrizzük.
  2. A félév során 2 zárthelyit írunk az előre meghirdetett időpontokban. A félévközi jegy megszerzésének feltétele, hogy a hallgató mindkét zárthelyin az elérhető pontszám legalább 50%-át elérje.
  3. A félévközi jegy kialakításának módja: a két zárthelyi pontszámának átlaga alapján
   1. 50-59%  : elégséges (2)
   2. 60-74%  : közepes (3)
   3. 75-84%  : jó (4)
   4. 85-100%: jeles (5)

  Vizsgaidőszakban:
  nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Mindkét zárthelyi egyszer  pótolható illetve javítható a TVSz előírásai szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek Számonkérések előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Thomas-féle kalkulus (TypoTeX, 2006)
  Anton Busby: Contemporary Linear Algebra (Wiley, 2003)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  84

  Félévközi készülés órákra

  56

  Felkészülés zárthelyire

  40

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Horváth Erzsébet

  egyetemi docens

  Matematika Int., Algebra Tsz.

  Dr. Wettl Ferenc
  egyetemi docensMatematikai Int., Algebra Tsz.
  IMSc tematika és módszer Az IMSc programban résztvevő hallgatók által látogatott gyakorlatokon az
  anyag magasabb szintű, mélyebb elsajátítása érdekében más feladatokat
  dolgozunk fel, mint a többi kurzuson. Kevesebb bevezető, rutin, gyakorló
  feladat szerepel és több nehezebb, gondolkodtatóbb feladat lesz.
  IMSc pontozás A tárgyból összesen 30 IMSc pont szerezhető, mégpedig a következő
  módon.  Minden zárthelyin szerepel +30% megjelölt, a szokásosnál
  nehezebb példa. Ennek megoldására nem áll rendelkezésre külön idő,
  ennek eredménye nem számít be a zárthelyi eredményébe, és csak jeles
  szintű zárthelyik esetében kerül javításra. A három félévközi
  zárthelyin legfeljebb 10-10 IMSc pont szerezhető a megjelölt
  feladatokból oly módon, hogy 3%-onként 1 pont jár. Az IMSc pontok
  megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is
  biztosított.

  Egyéb megjegyzések
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMETE90AX02") )