Analízis szigorlat informatikusoknak

A tantárgy angol neve: Comprehensive Examination in Calculus

Adatlap utolsó módosítása: 2014. június 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus szak, BSc képzés       

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE90AX20 2 0/0/0/s 0  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tasnádi Tamás Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.math.bme.hu/~tasnadi
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít „Analízis 1. informatikusoknak” (BMETE90AX21) és „Analízis 2 infromatikusoknak” (BMETE90AX22) tárgy anyaga.

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (TárgyEredmény("BMETE92AM07", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF01", "jegy", _) >= 2)
ÉS
(TárgyEredmény("BMETE90AX21", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX04", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE921244", "jegy", _) >= 2)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
10. Követelmények

A követelmények keretét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) adja meg: http://kth.bme.hu/hivatal/szabalyzatok/
Jelen dokumentum a TVSz-ben csak részlegesen vagy vagylagosan rögzített feltételeket pontosítja.

A szigorlati jegy megszerzésének feltételei 

  • Az Analízis 1. és 2. informatikusoknak tárgyak teljesítése.
  •  Az írásbeli és szóbeli szigorlati vizsga legalább 40%-os teljesítése.
A szigorlati vizsga A vizsga egy 90 perces írásbeli részből és egy szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán az „Analízis 1. és 2. informatikusoknak” tárgyak anyagából kapnak kérdéseket a vizsgázók. Az írásbelin csak az első féléves jegyzetben található (vagy azzal azonos tartalmú) deriválttáblázat használható, más segédeszköz nem. Az írásbeli vizsgán legalább 40%-os eredményt kell elérni, és külön a második félév zárthelyin nem ellenőrzött anyagából (*-os feladatok) is legalább 40%-ot kell teljesíteni. Az írásbeli eredménye birtokában a bizottság jegyet ajánlhat a vizsgázónak, vagy szóbeli vizsgán módosíthatja az írásbelin megszerzett pontszámot. A végső szigorlati jegy az írásbeli és szóbeli vizsga együttes értékéből alakul ki az

elégtelen < 40% <= elégséges < 55% <= közepes < 65% <= jó < 80% <= jeles 

jegyhatárok szerint.

 

11. Pótlási lehetőségek A szigorlati vizsga javítása, pótlása a TVSz szerint történik.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Tankönyv:

 

George B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus 1., TYPOTEX 2006.

 

George B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus 2.,

 

Fritzné, Kónya, Pataki, Tasnádi:  Matematika 1. http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/searchp.jsp?bookId=8

 

Fritzné, Kónya, Pataki, Tasnádi:  Matematika 1. gyakorlatok http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/searchp.jsp?bookId=11

 

Fritzné, Kónya, Pataki, Tasnádi: Analízis 2. informatikusoknak, http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/searchp.jsp?bookId=143

 

Fritzné, Kónya, Pataki, Tasnádi: Analízis 2. informatikusoknak, gyakorlat, http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/searchp.jsp?bookId=174

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra-
Félévközi készülés órákra-
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen0