Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Analízis szigorlat informatikusoknak

  A tantárgy angol neve: Comprehensive Examination in Calculus

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. június 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak, BSc képzés       

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90AX20 2 0/0/0/s 0  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tasnádi Tamás Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.math.bme.hu/~tasnadi
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít „Analízis 1. informatikusoknak” (BMETE90AX21) és „Analízis 2 infromatikusoknak” (BMETE90AX22) tárgy anyaga.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TárgyEredmény("BMETE92AM07", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF01", "jegy", _) >= 2)
  ÉS
  (TárgyEredmény("BMETE90AX21", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX04", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE921244", "jegy", _) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  10. Követelmények

  A követelmények keretét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) adja meg: http://kth.bme.hu/hivatal/szabalyzatok/
  Jelen dokumentum a TVSz-ben csak részlegesen vagy vagylagosan rögzített feltételeket pontosítja.

  A szigorlati jegy megszerzésének feltételei 

  • Az Analízis 1. és 2. informatikusoknak tárgyak teljesítése.
  •  Az írásbeli és szóbeli szigorlati vizsga legalább 40%-os teljesítése.
  A szigorlati vizsga A vizsga egy 90 perces írásbeli részből és egy szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán az „Analízis 1. és 2. informatikusoknak” tárgyak anyagából kapnak kérdéseket a vizsgázók. Az írásbelin csak az első féléves jegyzetben található (vagy azzal azonos tartalmú) deriválttáblázat használható, más segédeszköz nem. Az írásbeli vizsgán legalább 40%-os eredményt kell elérni, és külön a második félév zárthelyin nem ellenőrzött anyagából (*-os feladatok) is legalább 40%-ot kell teljesíteni. Az írásbeli eredménye birtokában a bizottság jegyet ajánlhat a vizsgázónak, vagy szóbeli vizsgán módosíthatja az írásbelin megszerzett pontszámot. A végső szigorlati jegy az írásbeli és szóbeli vizsga együttes értékéből alakul ki az

  elégtelen < 40% <= elégséges < 55% <= közepes < 65% <= jó < 80% <= jeles 

  jegyhatárok szerint.

   

  11. Pótlási lehetőségek A szigorlati vizsga javítása, pótlása a TVSz szerint történik.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Tankönyv:

   

  George B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus 1., TYPOTEX 2006.

   

  George B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus 2.,

   

  Fritzné, Kónya, Pataki, Tasnádi:  Matematika 1. http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/searchp.jsp?bookId=8

   

  Fritzné, Kónya, Pataki, Tasnádi:  Matematika 1. gyakorlatok http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/searchp.jsp?bookId=11

   

  Fritzné, Kónya, Pataki, Tasnádi: Analízis 2. informatikusoknak, http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/searchp.jsp?bookId=143

   

  Fritzné, Kónya, Pataki, Tasnádi: Analízis 2. informatikusoknak, gyakorlat, http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/searchp.jsp?bookId=174

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra-
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen0