Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Matematika szigorlat A2

  A tantárgy angol neve: Comprehensive Examination in Mathematics A2

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. július 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, BSc képzés       

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90AX16 2 0/0/0/s 0  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pitrik József,
  4. A tantárgy előadója

  -

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A „Matematika A1” (BMETE90AX00) és „Matematika A2” (BMETE90AX26) tantárgyak anyaga.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE90AX00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AX01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE901912" , "jegy" , _ ) >= 2
  //
  // a GPK TB által jóváhagyott ideiglenes lehetőség a terméktervező hallgatók számára 2016 tavaszi félévében:
  // VAGY (Training.Code=("2N-AT0") ÉS TargyEredmeny("BMETE90AX00", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)
  VAGY (EgyenCsoportTagja("TE004_MatA1_2015-osz_TT_hallgatok") ÉS TargyEredmeny("BMETE90AX00", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)
  //

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  10. Követelmények

  A követelmények keretét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) adja meg: http://kth.bme.hu/hivatal/szabalyzatok/
  Jelen dokumentum a TVSz-ben csak részlegesen vagy vagylagosan rögzített feltételeket pontosítja.

  A szigorlati jegy megszerzésének feltételei

  • A Matematika A1 és a Matematika A2 tárgyak teljesítése.
  • Az írásbeli és szóbeli szigorlati vizsga legalább 40%-os teljesítése.

  A szigorlati vizsga A vizsga egy 90 perces írásbeli részből és egy szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán az „Matematika A1" és a "Matematika A2” tárgyak anyagából kapnak kérdéseket a vizsgázók.  Az írásbeli vizsgán legalább 40%-os eredményt kell elérni.  Az írásbeli eredménye birtokában a bizottság jegyet ajánlhat a vizsgázónak, vagy szóbeli vizsgán módosíthatja az írásbelin megszerzett pontszámot. A szóbeli vizsga előre megadott tételsor alapján történik. A végső szigorlati jegy az írásbeli és szóbeli vizsga együttes értékéből alakul ki az

  elégtelen < 40% <= elégséges < 55% <= közepes < 65% <= jó < 80% <= jeles 

  jegyhatárok szerint.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szigorlati vizsga javítása, pótlása a TVSz szerint történik.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Thomas-féle kalkulus (TypoTex, 2006)
  Babcsányi I.-Wettl F. Matematikai feladatgyűjtemény I. (Műegyetemi Kiadó, 1998)
  Leindler László: Analízis (Polygon, 2001)
  Anton Busby: Contemporary Linear Algebra (Wiley, 2003)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra-
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen0