Analízis 2 informatikusoknak

A tantárgy angol neve: Calculus 2 for Informaticians

Adatlap utolsó módosítása: 2009. február 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE90AX05   4/2/0/v 7  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tasnádi Tamás Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala http://math.bme.hu/~konya/
4. A tantárgy előadója Fritz Józsefné Dr.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A matematikai analízis alapfogalmai.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(NEM (TárgyEredmény("BMETE92AM07", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF01", "jegy", _) >= 2)
ÉS
(TárgyEredmény("BMETE90AX04", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE921244", "jegy", _) >= 2))

ÉS
(NEM ( TárgyEredmény( "BMETE90AX22" , "jegy" , _ ) >= 2 )
VAGY
NEM (TargyEredmeny("BMETE90AX22", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0) )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Analízis 1 (BMETE90AX04)
7. A tantárgy célkitűzése A VIK Műszaki Informatikus Szak kötelező alaptárgya.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Differenciálegyenletek:
szétválasztható változójú, lineáris elsőrendű, magasabbrendű lineáris állandó együtthatós differenciálegyenletek

2. Sorok:
Numerikus sorok konvergencia kritériumai
Hatványsorok, Taylor sor

3. Többváltozós függvények:
Határérték, folytonosság
Differenciálhatóság, iránymenti derivált, láncszabály
Magasabbrendű parciális deriváltak és differenciálok. Szélsőérték
Kettős és hármasintegrál kiszámítása. Integrál transzformáció, Jacobi mátrix

4. Komplex függvénytan:
Komplex függvények folytonossága, regularitása
Cauchy-Riemann parciális differenciálegyenletek
Komplex változós elemi függvények értékeinek kiszámítása
Komplex vonalintegrál. Cauchy-Goursat integráltétel és következményei
Reguláris komplex függvény és deriváltjainak integrál-előállításai (Cauchy integrál-formulák)

10. Követelmények Szorgalmi időszakban: 2 ZH, eredményüknek egyenként min. 30%-nak kell lennie, a 2 ZH átlagának min. 40%-nak kell lennie.
Vizsgaidőszakba: vizsga
11. Pótlási lehetőségek Egy zárthelyi dolgozat egy alkalommal a szorgalmi időszakban, illetve egy ismételt alkalommal a vizsgaidőszakban pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Előre meghirdetett időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadók által készített segédletek a szorgalmi időszakban a TIGRA másolóban elérhetők,
esetleg az előadáson megbeszélt módon a hálózatról letölthetők.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra84
Félévközi készülés órákra26
Felkészülés zárthelyire50
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés50
Összesen210
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Fritz Józsefné Dr.