Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Analízis 2 informatikusoknak

  A tantárgy angol neve: Calculus 2 for Informaticians

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. február 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90AX05   4/2/0/v 7  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tasnádi Tamás Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://math.bme.hu/~konya/
  4. A tantárgy előadója Fritz Józsefné Dr.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A matematikai analízis alapfogalmai.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (NEM (TárgyEredmény("BMETE92AM07", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF01", "jegy", _) >= 2)
  ÉS
  (TárgyEredmény("BMETE90AX04", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE921244", "jegy", _) >= 2))

  ÉS
  (NEM ( TárgyEredmény( "BMETE90AX22" , "jegy" , _ ) >= 2 )
  VAGY
  NEM (TargyEredmeny("BMETE90AX22", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0) )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Analízis 1 (BMETE90AX04)
  7. A tantárgy célkitűzése A VIK Műszaki Informatikus Szak kötelező alaptárgya.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Differenciálegyenletek:
  szétválasztható változójú, lineáris elsőrendű, magasabbrendű lineáris állandó együtthatós differenciálegyenletek

  2. Sorok:
  Numerikus sorok konvergencia kritériumai
  Hatványsorok, Taylor sor

  3. Többváltozós függvények:
  Határérték, folytonosság
  Differenciálhatóság, iránymenti derivált, láncszabály
  Magasabbrendű parciális deriváltak és differenciálok. Szélsőérték
  Kettős és hármasintegrál kiszámítása. Integrál transzformáció, Jacobi mátrix

  4. Komplex függvénytan:
  Komplex függvények folytonossága, regularitása
  Cauchy-Riemann parciális differenciálegyenletek
  Komplex változós elemi függvények értékeinek kiszámítása
  Komplex vonalintegrál. Cauchy-Goursat integráltétel és következményei
  Reguláris komplex függvény és deriváltjainak integrál-előállításai (Cauchy integrál-formulák)

  10. Követelmények Szorgalmi időszakban: 2 ZH, eredményüknek egyenként min. 30%-nak kell lennie, a 2 ZH átlagának min. 40%-nak kell lennie.
  Vizsgaidőszakba: vizsga
  11. Pótlási lehetőségek Egy zárthelyi dolgozat egy alkalommal a szorgalmi időszakban, illetve egy ismételt alkalommal a vizsgaidőszakban pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Előre meghirdetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadók által készített segédletek a szorgalmi időszakban a TIGRA másolóban elérhetők,
  esetleg az előadáson megbeszélt módon a hálózatról letölthetők.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra84
  Félévközi készülés órákra26
  Felkészülés zárthelyire50
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen210
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Fritz Józsefné Dr.