Analízis 1 informatikusoknak

A tantárgy angol neve: Calculus 1 for Informaticians

Adatlap utolsó módosítása: 2012. augusztus 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE90AX04   4/2/0/v 7  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tasnádi Tamás Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala http://math.bme.hu/~tasnadi/
4. A tantárgy előadója Réffy Júlia, Pataki Gergely, Tasnádi Tamás
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A matematikai analízis alapfogalmai.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (TárgyEredmény("BMETE92AM05", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF00", "jegy", _) >= 2)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése A VIK Műszaki Informatikus szakának kötelező alaptárgya.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. Valós számsorozatok:
Nevezetes határértékek, az e szám
Műveletek konvergens sorozatokkal. Monoton és korlátos sorozatok

2. Egyváltozós függvények folytonossága és differenciálhatósága:
Elemi függvények és inverzeik
Differenciálható függvények tulajdonságai, középértéktételek, L’Hospital szabály
Függvényvizsgálat, paraméteresen és polárkoordinátákban adott függvények

3. Egyváltozós függvények integrálása:
Az integrálás technikája, Newton-Leibniz formula, az integrálszámítás alkalmazása, impropius integrál
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 4 óra előadás + 2 óra gyakorlat
10. Követelmények

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az előadásokon a jelenlétet azok kezdetén és végén is a félév folyamán minden alkalommal ellenőrizzük, aláírást nem kaphat az a hallgató, aki ezek alapján az alkalmak több, mint 30%-áról hiányzott (a viszonyítási alap a ténylegesen megtartott előadások száma). A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük, 30%-ot meghaladó hiányzás esetén a tantárgyból sem aláírás sem kreditpont nem szerezhető.

Az aláírás feltételei:

  • A gyakorlatoknak legalább 70 %-án való részvétel. A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.
  • 0. zárthelyi dolgozat 40%-os teljesítése. Témája: A BSC tanulmányok megkezdéséhez szükséges középiskolai matematikai ismeretek ellenőrzése. További információ a Matematika Intézet honlapján lesz elérhető. 
  • Az Analízis 1 informatikusoknak tantárgy anyagából 2 darab zárthelyi (1. és 2. ZH) eredményes megírása. Eredményüknek egyenként min. 30%-nak kell lennie.

Vizsgaidőszakban: vizsga.

 Előfeltétele: az aláírás megléte.

Az 1. és 2. zárthelyi eredménye beleszámít a vizsgajegybe.

 

11. Pótlási lehetőségek

 A 0. zárthelyi pótlása két módon lehetséges:

- a „Bevezető matematika” szabadon választható tantárgy eredményes elvégzésével,

- a pótlási héten megírt pótló zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítésével.

Akinek egyik  módon sem sikerül a pótlás, az nem szerezhet aláírást a tantárgyból, így abból vizsgát sem tehet.

 

 

Az 1. és 2. zárthelyi pótlása:

 

A TVSZ-nek megfelelően csak az a hallgató írhat pótzárthelyit, aki a két zárthelyi egyikét elsőre (pótlás nélkül) eredményesen (legalább 30%-ra) megírta. Tehát csak  az egyik zárthelyi pótolható! Ha a pótzárthelyivel sem sikerül a követelményeket teljesíteni, akkor különeljárási díj befizetése után ugyanez a  zátrthelyi még egyszer pótolható  a pótlási héten.

A pótzárthelyik anyaga, témája, nehézsége, értékelése megegyezik az eredeti zárthelyijével.

 A TVSZ értelmében a sikeres 1. és 2. zárthelyi javító jelleggel is megírható. Ilyenkor az új zárthelyi eredménye lép a régi helyébe, tehát rontani is lehet.


 
12. Konzultációs lehetőségek Előre meghirdetett időpontokban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tankönyv:

             George B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus 1., TYPOTEX 2006.

             George B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus 2.,  

 

Segédletek (elektronikus formában, az előadók honlapjáról letölthetők):

 

 

Fritz Józsefné, Kónya Ilona, Pataki Gergely, Tasnádi Tamás: Matematika I.

Fritz Józsefné, Kónya Ilona, Pataki Gergely, Tasnádi Tamás: Matematika I. gyakorlatok


14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra84
Félévközi készülés órákra26
Felkészülés zárthelyire50
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés50
Összesen210
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Fritz Józsefné Dr.