Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Analízis 1 informatikusoknak

  A tantárgy angol neve: Calculus 1 for Informaticians

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. augusztus 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90AX04   4/2/0/v 7  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tasnádi Tamás Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://math.bme.hu/~tasnadi/
  4. A tantárgy előadója Réffy Júlia, Pataki Gergely, Tasnádi Tamás
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A matematikai analízis alapfogalmai.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TárgyEredmény("BMETE92AM05", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF00", "jegy", _) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A VIK Műszaki Informatikus szakának kötelező alaptárgya.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Valós számsorozatok:
  Nevezetes határértékek, az e szám
  Műveletek konvergens sorozatokkal. Monoton és korlátos sorozatok

  2. Egyváltozós függvények folytonossága és differenciálhatósága:
  Elemi függvények és inverzeik
  Differenciálható függvények tulajdonságai, középértéktételek, L’Hospital szabály
  Függvényvizsgálat, paraméteresen és polárkoordinátákban adott függvények

  3. Egyváltozós függvények integrálása:
  Az integrálás technikája, Newton-Leibniz formula, az integrálszámítás alkalmazása, impropius integrál
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 4 óra előadás + 2 óra gyakorlat
  10. Követelmények

  Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az előadásokon a jelenlétet azok kezdetén és végén is a félév folyamán minden alkalommal ellenőrizzük, aláírást nem kaphat az a hallgató, aki ezek alapján az alkalmak több, mint 30%-áról hiányzott (a viszonyítási alap a ténylegesen megtartott előadások száma). A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük, 30%-ot meghaladó hiányzás esetén a tantárgyból sem aláírás sem kreditpont nem szerezhető.

  Az aláírás feltételei:

  • A gyakorlatoknak legalább 70 %-án való részvétel. A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.
  • 0. zárthelyi dolgozat 40%-os teljesítése. Témája: A BSC tanulmányok megkezdéséhez szükséges középiskolai matematikai ismeretek ellenőrzése. További információ a Matematika Intézet honlapján lesz elérhető. 
  • Az Analízis 1 informatikusoknak tantárgy anyagából 2 darab zárthelyi (1. és 2. ZH) eredményes megírása. Eredményüknek egyenként min. 30%-nak kell lennie.

  Vizsgaidőszakban: vizsga.

   Előfeltétele: az aláírás megléte.

  Az 1. és 2. zárthelyi eredménye beleszámít a vizsgajegybe.

   

  11. Pótlási lehetőségek

   A 0. zárthelyi pótlása két módon lehetséges:

  - a „Bevezető matematika” szabadon választható tantárgy eredményes elvégzésével,

  - a pótlási héten megírt pótló zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítésével.

  Akinek egyik  módon sem sikerül a pótlás, az nem szerezhet aláírást a tantárgyból, így abból vizsgát sem tehet.

   

   

  Az 1. és 2. zárthelyi pótlása:

   

  A TVSZ-nek megfelelően csak az a hallgató írhat pótzárthelyit, aki a két zárthelyi egyikét elsőre (pótlás nélkül) eredményesen (legalább 30%-ra) megírta. Tehát csak  az egyik zárthelyi pótolható! Ha a pótzárthelyivel sem sikerül a követelményeket teljesíteni, akkor különeljárási díj befizetése után ugyanez a  zátrthelyi még egyszer pótolható  a pótlási héten.

  A pótzárthelyik anyaga, témája, nehézsége, értékelése megegyezik az eredeti zárthelyijével.

   A TVSZ értelmében a sikeres 1. és 2. zárthelyi javító jelleggel is megírható. Ilyenkor az új zárthelyi eredménye lép a régi helyébe, tehát rontani is lehet.


   
  12. Konzultációs lehetőségek Előre meghirdetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tankönyv:

               George B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus 1., TYPOTEX 2006.

               George B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus 2.,  

   

  Segédletek (elektronikus formában, az előadók honlapjáról letölthetők):

   

   

  Fritz Józsefné, Kónya Ilona, Pataki Gergely, Tasnádi Tamás: Matematika I.

  Fritz Józsefné, Kónya Ilona, Pataki Gergely, Tasnádi Tamás: Matematika I. gyakorlatok


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra84
  Félévközi készülés órákra26
  Felkészülés zárthelyire50
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen210
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Fritz Józsefné Dr.