Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Termohidraulika és reaktorbiztonság

  A tantárgy angol neve: Thermal-Hydraulics and Reactor Safety

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés         

  Nukleáris rendszertechnika mellékspecializáció         

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE80MV01   3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Czifrus Szabolcs,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.reak.bme.hu/tantargyak/villamosmernok-msc/termohiraulika-es-reaktorbiztonsag-bmete80mv01.html
  4. A tantárgy előadója Babcsány Boglárka, Dr. Aszódi Attila
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizikai és mérnöki alapismeretek, nukleáris alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nukleáris alapok mérnököknek (BMETE80MV02)
  7. A tantárgy célkitűzése Az elkövetkező években a Paksi Atomerőmű az üzemidő-hosszabbítás, illetve új blokkok építése miatt jelentős számú mérnöknek - köztük villamosmérnököknek - fog munkát kínálni. Azok számára, akiknek távlati céljaik között szerepelhet a nukleáris iparban való elhelyezkedés, az atomenergetikai szaktudás előnyt jelenthet. A Nukleáris rendszertechnika mellékspecializáció három tantárgyának célkitűzése, hogy a hallgatók elsajátítsák az atomreaktorokkal, atomerőművekkel kapcsolatos alapvető műszaki és fizikai alapismereteket. Ezen ismereteken belül a Termohidraulika és reaktorbiztonság c. tárgybevezetést ad a reaktoron belüli hőtechnikai folyamatok (hőfejlődés, hőelvonás, hűtőköze áramlása stb.) kérdéseibe. A reaktorok biztonságára ható fő tényezőkkel is megismerkednek a hallgatók. 
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: A hőelvonás technológiai megvalósítása különböző reaktor típusoknál. A hőfejlődés folyamata és térbeli eloszlása a reaktorban. 

  2. hét: A hővezetés általános differenciálegyenlete és annak megoldása különböző kezdeti és peremfeltételek mellett.

  3. hét: Az UO2 anyagjellemzői. Az üzemanyagpálca hőmérséklet-eloszlása.

  4. hét: Az üzemanyag, a burkolat és a hűtőközeg hőmérsékletének alakulása. A hűtőközeg-csatorna stacionárius termohidraulikai viszonyai.

  5. hét: A hidraulikai egyenletrendszer. Nyomásveszteségek.

  6. hét: A hőátadás számítása. Termikus instabilitások. A hőátadás természetes áramlásokban.

  7. hét: Forrásos hőátadás jellemzői. Forrásgörbe. Forráskrízisek. DNBR.

  8. hét: Kétfázisú áramlás formái vízszintes és függőleges csövekben. Áramlási térképek.

  9. hét:A reaktorbiztonság és biztonságvédelem alapjai. Méretezési üzemavarok. Különböző méretű LOCA üzemzavarok lefolyása. Az emberi tényező szerepe.

  10. hét: Termohidraulikai kódok. Az üzemanyag tervezésénél alkalmazott biztonsági korlátok. Hőtechnikai korlátok.

  11. hét: Tervezési alapon túli balesetek.

  12. hét: A TMI-2, a csernobili és a fukushimai atomerőmű balesetének előzményei, feltételei, okai, lefolyása, termohidraulikai folyamatai és következményei.

  13. hét: A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar termohidraulikai folyamatai.

  14. hét: ATHLET kód bemutatás, vendégelőadó

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és tantermi gyakorlat.
  10. Követelmények

   

  Jelenlét: Az előadások 70%-án kötelező a részvétel.

  A szorgalmi időszakban:  -

  A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, melynek pontszáma 100%-ban számít bele az érdemjegy kialakításába.

   

   

   

  Elővizsga a pótlásokra kijelölt héten tehető. 


   

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, illetve az előadóval egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  N.E. Todreas, M.S. kazimi: Nuclear Systems I; Thermal hydraulic fundamentals, 1990.

  L.S. Tong, J. Weisman: Thermal Analyses of Pressurized Water Reactors, ANS, 1996

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

   56

  Félévközi készülés előadásokra

   8

  Félévközi készülés gyakorlatokra

  7

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

   7

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  Vizsgafelkészülés

   42

  Összesen

   120


  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Aszódi Attila egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet